Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 7 januari 2013

VOGELBERICHT

In het nieuwe jaar plaats ik, naast de gebruikelijke vogelmomenten, ook  af en toe ook VOGELBERICHTEN. Dat is informatie over alles wat met vogels te maken heeft en waarvan ik denk dat het interessant is voor de lezers.

 2013 IS HET JAAR VAN DE PATRIJS

Jaarlijks wordt door SOVON en Vogelbescherming speciale aandacht gevraagd voor een     vogelsoort. Dit jaar is de keus gevallen op de Patrijs. Een kenmerkende soort van het landelijk gebied. Iedereen zag ze vroeger wel, maar tegenwoordig is dat veel minder vanzelfsprekend. De aantallen zijn in de afgelopen dertig jaar meer dan gehalveerd. In de laatse vijf jaar is de Patrijs zelfs de snelst achteruitgaande soort van alle weide- en akkervogels. Schaalvergroting in de landbouw, predatie van boedende vogels en en een afnemende overleving in de winter zijn de belangrjjkste oorzaken.
Kortom meer dan genoeg reden om extra aandacht te vragen in de vorm van

 "2013 HET JAAR VAN DE PATRIJS"

Als je geinteresseerd bent kun je kijken op www.jaarvandepatrijs.nl

NATIONALE TUINVOGELTELLING 2013

Op 19 en 20 januari wordt voor de tiende keer de nationale tuinvogeltelling georganiseerd. Iedereen kan dan de vogels in zijn tuin tellen en deze doorgeven aan Vogelbescherming.
Een mooi moment om even stil te staan bij de verschillende vogels die in je tuin voorkomen en je levert ook nog een bijdrage aan het vogelonderzoek. Het levert een mooie top tien op van alle tuinvogels in Nederland.
Het kost je een half uur tellen en wat voorbereiding. Daarnaast ben je bent leuk met vogels bezig. Vorig jaar deden 40.000 mensen mee met de tuinvogeltelling en hoe meer hoe beter. Daardoor ontsaat steeds beter inzicht in de stadse vogels.
Kijk voor meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl  Daar staat precies beschrfeven hoe je het moet aanpakken

Ik zou het leuk vinden om jouw top tien te ontvangen .Mail dus jouw top tien naar
petervandebeek@hotmail.com    Het totaal resultaat van alle ontvangen inzendingen laat ik dan weer zien in een vogelbericht. Kunnen we dat vergelijken met het landelijke resultaat.

RESERVEER DUS EEN HALF UUR IN HET WEEK END VAN 19 EN 20 JANUARI


Geen opmerkingen:

Een reactie posten