Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zondag 18 augustus 2013

VOGELMOMENT JUVENIELE VOGELS

Pimpelmees, Cyanistes Caeruleus, Blue Tit

Koolmees, Parus major, Great Tit

 Twee juveniele koolmezen nog wat voorzichtig bij de waterbak
 Gekraagde Roodstaart, Phoenicurus phoenicurus, Common Redstart

 Fitis, Phylloscopos trochilus, Willow Warbler
 Heggenmus, Prunella modularis, Hedge Sparrow
 Roodborst, Eritacus Rubecula, Robin
 Ringmus, Passer montanus, Tree Sparrow
 Kokmeeuw, Larus ridibundus, Black-Headed Gull
 Fuut met jongen, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe
Meerkoet, Fulica altra, Coot

 Kievit, Vanellus vanellus, Lapwing
 Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe

 Gaai,Garrulus glandarius, Jay
Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck

Grote Bonte Specht, Dendrocopus major, Great Spotted Woodpecker

Deze keer heb ik ervoor gekozen om het vogelmoment te wijden aan juveniele of sub adulte vogels en niet aan één soort. Immers het broedseizoen is afgelopen en als je een beetje geluk hebt en er wat moeite voor doet dan kun je ze gewoon in je omgeving waarnemen. Sommigen zijn al wat groter maar omdat veel soorten waaronder mezen en heggenmussen vaak twee of drie legsels per jaar hebben kun je nog steeds wel van die kleine hulpeloze pluizebollen tegenkomen.
Jonge knobbelzwanen of pullen van wilde eenden kennen we allemaal wel, maar andere soorten zijn soms toch wat moeilijker.
Ik vond het daarom leuk om op deze manier een overzicht te geven van juveniele of bijna volwassen ( sub adulte) vogels van soorten die je in je omgeving kunt tegenkomen.
Het is vaak niet gemakkelijk om ze te determineren omdat in vogelgidsen vaak geen goede afbeeldingen staan van juveniele vogels.
Hopelijk helpt dit overzicht een beetje al is het natuurlijk lang niet compleet.
Dank nog aan allen die de moeite hebben genomen een reactie hebben gegeven op mijn vorige blogs. Altijd leuk om te lezen dat het gewaardeerd wordt.

zaterdag 10 augustus 2013

VOGELMOMENT HEGGENMUS

Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock

 Heggenmus op de voedertafel
 
  Zo zie je ze niet vaak tegen een boom
 
Hier in de tuin 
 
 
Tegenlichtopname in de struiken
 
 Nog een keer op een boomstronk waar veel insecten zitten
 
Op het terras vlakbij de rand van de heg
 
Deze keer aandacht voor één van de meest algemene broedvogels van ons land: de heggenmus. Hij is heel algemeen en talrijk maar tegelijk onbekend omdat hij zo weinig opvallend is. Een musachtige vogel die als een muis over de grond scharrelt en veelal  in de beschutting van struiken en begroeiing leeft. Over het algemeen leeft hij solitair. De mannetjes en vrouwtjes zijn  vrijwel identiek.
Je komt hem tegen in kleinschalig landbouwgebied, bossen, parken, tuinen, houtwallen en overige bosrijke gebieden. In ons land komt hij overal voor, maar in de drie noordelijke provincies is hij iets minder verspreid. Dat komt doordat daar veel grootschalig agrarisch gebied is, waar weinig dekking is. Nederlandse broedvogels zijn ook standvogels. Tijdens de trek zijn hier wel  vogels uit Scandinavië en Noord Duitsland.
Heggenmussen broeden in struiken en heggen, waarbij het nest meestal op een maximale hoogte van ongeveer 1,5 meter wordt gebouwd. Het vrij grote nest van takjes en een kommetje van mos wordt bekleed met haren en ander zacht materiaal. het legsel bestaat meestal uit 3 tot 6 ongevlekte blauwe eitjes die door het vrouwtje worden uitgebroed in circa 12 dagen. De jongen vliegen na 13 dagen uit. Bij heggenmussen  is zowel sprake van polygamie als  polyandrie.  Kortom de vrouwtjes hebben vaak meerder mannetjes en andersom. Dat beteken ook  dat meerdere mannetjes helpen bij het grootbrengen van de jongen. Er is vaak sprake van twee of drie legsels, waarvan het eerste al in april.
De heggenmus is een insecteneter ( spinnen, rupsen, kevers)  die echter ook kleinere zaden eet en in de tuin lust hij ook havermout en zaden die hij op of onder voedertafels zoekt.
Kortom een leuk vogeltje dat je in ieder tuin kunt aantreffen mits die rommelig genoeg is met voldoende begroeiing en beschutting . In tegenstelling tot het feit dat hij erg beschut leeft zingt hij zeer uitbundig.