Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zaterdag 15 februari 2014

VOGELMOMENT KIEVIT

Kievit, Vanellus vanellus, Lapwing vlak voor de landing

 Veilig geland
 
 Zo even de vleugels inklappen
 
 En dan maar even rondkijken en uitrusten
 
 Deze moet nog maar zien dat hij er bij kan.
 
Deze keer een "tussendoor" vogelmoment over de landing van een Kievit. Gewoon omdat ik het een leuke serie vind als je ze zo achter elkaar ziet. Kieviten zijn het hele jaar in ons land en je ziet ze vaak in heel grote groepen. Als ze dan opvliegen zijn het prachtige "kievitwolken", vooral als de zon wat meewerkt. Onze kieviten trekken weliswaar weg naar zuidelijke delen van Europa, alhoewel het dit jaar als gevolg van het zachte weer wel minder zal zijn. Er komen hier dan weer kieviten bij uit  Noord Europa die hier overwinteren. Het is dus heel goed mogelijk dat veel kieviten die je nu hier ziet vanaf  maart/april weer wegtrekken naar het noorden om te broeden. Zij maken dan weer plaats voor onze kieviten die hier vanaf maart beginnen met broeden.
Deze fotos zijn gemaakt in Starrevaart, een prachtige vogelplas vlakbij Leiden en bijna in de berm van de A4. Kieviten zijn geen zwemmers en dus moeten ze he hebben van weinig water en plas/dras gebieden waarin ze kunnen staan. Paaltjes zijn natuurlijk ook in trek, maar als er veel kieviten zijn is het dringen.
De Kievit in mijn verhaal had een paaltje voor zichzelf alleen, maar je weet nooit hoe lang dat duurt getuige de laatste foto.

zondag 2 februari 2014

VOGELMOMENT BUIZERD

 
Buizerd ( Adult), Buteo buteo, Common Buzzard

Juveniele Buizerd. Verticale strepen op de borst en lichte iris

 
Adulte Buizerd op uitkijkpost

Juveniele buizerd op de uitkijk
 

 Jagend op de grond in het weiland
 
 Zwevend op de thermiek
 

Deze keer gaat het over de meest bekende, meest algemene en talrijkste roofvogel van ons land: de buizerd. Begin 20ste eeuw was hij nog zeldzaam en had de populatie veel te lijden van de jacht. Nadat hij in 1936 beschermd werd, ging het beter en stegen de aantallen, maar net als andere roofvogels kromp de populatie door het ongebreidelde gebruik van pesticiden, waardoor zij vergiftigd werden. Vanaf de 70er jaren is de populatie weer sterk gegroeid in aantal en werd hij steeds algemener omdat hij niet zo kieskeurig is qua leefomgeving en veelzijdig is qua voedsel. De huidige aantallen worden door SOVON geschat op circa 10.000 paren.
Je ziet hem eigenlijk overal mits er bomen in de buurt zijn. Je ziet ze langs de snelweg, op een paaltje in open gebied, in een boom, gewoon op de grond in een weiland of zwevend op de thermiek in de lucht. In het laatste geval maken ze hun aanwezigheid kenbaar door het kenmerkende miauwende geluid.  Alhoewel de buizerd en ook andere roofvogels beschermd zijn, wordt er helaas nog steeds op ze gejaagd en worden nesten vernield. Een hardnekkige situatie die vooral in Friesland voorkomt.
Hun voedsel is veelzijdig en bestaat uit muizen, konijnen, mollen, reptielen, amfibieƫn, insecten en regenwormen en jonge vogels. Omdat hij veel te weinig snelheid en wendbaarheid heeft beperkt hij zich dan tot jonge net uitgevlogen vogels of vogels die veel op de grond zitten zoals bijv. spreeuwen en duiven. Daarnaast is hij ook een aaseter. Dit is de reden dat je hem langs snelwegen ziet waar hij zich te goed doet aan doodgereden dieren. Kortom een breed en gevarieerd menu wat eigenlijk overal wel voorhanden is. Hij zit vaak vrij lang op een paal te spieden naar een prooi die dan vanuit een glijvlucht wordt gevangen, ook wel standjacht genoemd. Je ziet hem echter ook wel bidden of gewoon lopend op de grond en vandaaruit een prooi bespringen.
Qua kleur is hij zeer wisselend. Je ziet hele donkerbruine buizerds maar ook heel licht gekleurde en alles variaties er tussen in. Die kleurverschillen hebben dus niets te maken met zomer of winter. De Nederlandse buizerds zijn standvogels die niet wegtrekken. In de winter komen hier wel buizerds uit het noorden van Europa overwinteren of ze zijn op doortrek.
Het nest wordt gebouwd van takken en bekleed met mos en ander zacht materiaal. Het zijn vaak grote bouwsels omdat ze ieder jaar hetzelfde nest gebruiken maar dat dan wel weer uitbouwen. Het zit op minimaal 8 meter hoog maar vaak veel hoger en in de randzone van rustige bossen of bosstroken en dan bij voorkeur in een agrarisch landschap.
Over het algemeen zijn buizerds, die standvogel zijn, monogaam. Zij beginnen al in februari met de nestbouw want medio maart worden de drie of vier eieren gelegd. Zij worden alleen door het vrouwtje uitgebroed in circa 36 dagen. De jongen kunnen na ongeveer 45 dagen vliegen, waarna de ouders nog ongeveer zeven weken voor hen zorgen. In de broedperiode kunnen buizerds behoorlijk agressief zijn.
 
Dank voor de reacties op mijn vorige blog. Opmerkingen, vragen en reacties zijn zeer welkom.