Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

vrijdag 18 december 2015

VOGELMOMENT PAARSE STRANDLOPER

Paarse strandloper, Calidris maritima,Purple Sandpiper

Paarse strandloper 

Paarse strandloper op de grote stenen op een dijk

Foeragerend op de vloedlijn bij de Zuidpier in IJmuiden

Even een bad nemen

even schrap zetten op de steile kant van een rots

Juvenielen, veel grijzer verenkleed, duttend samen met steenlopers

Foeragerend op de stenen bij de noordpier in IJmuiden

Lekker in het zonnetje
In het vorige vogelmoment ging het over de steenloper en deze keer staat de paarse strandloper centraal. In tegenstelling tot de steenloper is hij een wintergast en een schaarse doortrekker. Een bijzondere naam want er is weinig paars aan hem te ontdekken. Hij  broedt in zowel toendra’s als op begroeide hoogvlaktes tot aan de sneeuwgrens in het hoge noorden van Europa en SiberiĆ«. Een langeafstandstrekker die overwintert aan de Spaanse kusten en een klein aantal overwintert in ons land, langs de Noordzeekust en op de Wadeneilanden. 
Het aantal overwinteraars wordt geschat op circa 500 vogels, een klein aantal dus. Omdat echter vrij tam is laat hij zich wel gemakkelijk benaderen. Vanaf augustus tot mei                     ( de grootste kans heb je van november tot maart) kun je ze zien op strekdammen, dijken en pieren, waar ze hun voedsel zoeken tussen het zeewier en stenen in of bij het overslaande water. Het is een leuk gezicht om te zien dat ze even opvliegen als er een golf aankomt en dan daarna weer landen en met een grote behendigheid op de gladde stenen overeind blijven. Het voedsel bestaat uit garnaaltjes, krabbetjes, kleine schelpdieren en andere beestjes die aanspoelen. Zomers, als zij in het noorden verblijven in de toendragebieden en de hoogvlakten bestaat het voedsel uit insecten, spinnetjes en allerlei zaden.Het broedseizoen begint vanaf juni en is grotendeels de taak van het mannetje. Hij maakt meerdere kuiltjes in de grond en dan is het aan het vrouwtje om het beste kuiltje te kiezen. Het legsel bestaat uit drie of vier eieren, die door het mannetje worden uitgebroed in ongeveer drie weken. Vaak is het vrouwtje al vertrokken naar de overwinteringsgebieden als de jongen nog uit moeten komen. Als zij uitkomen, gaan zij zelf foerageren en worden door het mannetje beschermd. Na enkele weken vertrekken ook de juvenielen en de mannetjes naar de overwinteringsgebieden.

Dit was de het laatste vogelmoment van 2015. Iedereen bedankt voor de reacties en ik wens alle lezers prettige kerstdagen en een gezond, gelukkig en vogelrijk 2016