Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

vrijdag 18 september 2020

Kwelders

De kwelder bij Zwarte Haan


Een zwerm kluten en bonte strandlopers


Bergeend in de vlucht


Een strook van het vrij zeldzame zeealsem in Noorderleech


Kanoeten


Ganzen boven het wad


De weidsheid van de kwelder bij Zwarte Haan


Juveniele Kanoet op een strekdam


Bonte strandloper


Kluten boven het wad


Koeien in de kwelder van Norderleech bij Hallum

Kwelder bij zwarte haan


Kwelder bij Zwarte Haan


Zicht op de kwelder bij zwarte haan

Zeekraal in de kwelder bij Holwerd

De prachtige weidsheid van het kweldergebied


Slenken zijn de verbindingen met de waddenzee


Een strekdam bij laag water in de buurt van Westhoek

Een tapuit tussen de zeekraal

Zo zie je de zwermen vogels vaakvogels boven het wad

De zwermen zijn een feest om te zien


De prachtige leegte van het gebied


een bocht in de dijk bij Westhoek


Zeekraal


Zeekraal kleur al wat rood in het najaarZeilen op de waddenzee


 

Deze blog gaat over de kwelders aan de Friese Waddenzeekust. De fotos laten een impressie zien van dit geweldige gebied dat niet voor niets werelderfgoed is. Ik zie de fotos als een ode aan het geboed en heb geprobeerd zoveel mogelijk de verscheidenheid te laten zien. Dus niet alleen vogels maar de schoonheid van het gebied. Of het nu gaat om de plantengroei, de enorme hoeveelheid vogels, zeker in het trekseizoen, de grootse leegte en de enorme weidsheid van het gebied. Op alle terreinen maakt het gebied indruk en het is daarom ook een van mijn favoriete plaatsen. De enorme zwermen vogels bestaande uit kluten, bontbekplevieren, kanoeten en bonte strandlopers zijn een feest om te zien. Voor de kanoeten en de bonte strandlopers is de waddenzee een zeer rijke voedselbron en essentieel om op te vetten voordat zij de reis naar hun overwinteringsgebieden kunnen voortzetten. Ook de bergeenden zijn er in grote aantallen aanwezig en in deze tijd van najaarsrui is het ook een mooi gebied voor wilde eenden .

Kortom een gebied wat zeker de moeite waard is om eens te bezoeken en te genieten van de grootse weidsheid, de stilte, de planten en uiteraard de vogels.