Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zaterdag 26 januari 2013

VOGELMOMENT VINK

Vink, Fringilla Coelebs, Common Finch, man

Vink, Mannetje
 
 
                               Vrouwtje Vink

                                                                      Vrouwtje Huismus
  
Deze keer aandacht voor de Vink. Een zeer algemene en talrijke broed- en jaarvogel  in ons land. Een vierde plaats bij de tuinvogeltelling dit jaar onderstreept dat. Eigenlijk kun je wel stellen dat vinken  overal voorkomen  waar bomen zijn. Zij broeden in bossen, tuinen, parken en andere gebieden als er maar genoeg bomen en opgaande beplanting aanwezig is. De grootste aantallen echter zie je op de hogere zandgronden in het midden en oosten van het land en in de duingebieden. Het grootste deel van “onze” vinken blijft na het broedseizoen hier en een klein gedeelte trekt weg naar Frankrijk en BelgiĆ«. Grote aantallen vinken uit  ScandinaviĆ« trekken in het najaar over Nederland naar hun overwinteringsgebied in het zuidwesten van Europa. Een groot aantal daarvan overwintert hier. In najaar en winter zie je ze vaak in groepjes foerageren op de grond. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en rupsen en in de winter vullen zij dat aan met zaden, knoppen en beukennootjes. Je ziet ze dan ook vaker in tuinen waar ze op zaden en zonnebloempitten afkomen, maar ook onder vetbollen waar zij al het gevallen vet weer opeten. Het vrouwtje van de vink lijkt veel op het vrouwtje van de huismus ( zie foto’s  voor de verschillen) . Een belangrijk verschil tussen mussen en vinken is dat mussen hippen over de grond en vinken dribbelen. Mussen zie je ook wel eens aan een vetbol hangen en dat zal een vink niet doen.
Klik op de foto voor een grotere weergave.maandag 21 januari 2013

VOGELMOMENT STIJGENDE KNOBBELZWAAN

 

De Start
 


Op snelheid komen


Gas geven
 
 
Het laatste zetje
 
 
We zijn los
 
Enige tijd geleden heb ik al een vogelmoment gewijd aan de Knobbelzwaan. Het blijft echter een prachtige majestueuze vogel. Hij is met zijn spanwijdte van 1,60 meter en zijn gewicht van 12 kilo de grootste en zwaarste vogel van ons land. Het valt dus niet mee om dat gewicht de lucht in te krijgen. Als hij gaat opstijgen heeft hij dus een aanloop nodig.Het is altijd een prachtig gezicht als hijvanaf het wateroppervlak  met gestrekte nek snelheid gaat maken en langzaam los komt.
Twee weken geleden kon ik bij de Toolenburgerplas een serie fotos maken van die start en die heb ik hier maar eens achter elkaar gezet.
Prachtig gezicht toch en dan begrijp je ook waarom de KLM hem heeft ingehuurd voor zijn commercial.

 
 
 


zondag 20 januari 2013

VOGELMOMENT TUINVOGELTELLING


Mijn top tien van de tuinvogeltelling

Vandaag was de tuinvogeltelling en daar heeft natuurlijk iedereen aan meegedaan. Ik heb ze ook allemaal op de foto kunnen zetten in onze tuin. Alleen de ekster wilde niet meewerken, dus die is van een paar dagen geleden. Mijn toptien heb ik samengevat in bovenstaande fotocollage. Als je erop klikt wordt hij iets groter.
De Huismus is ook bij mij weer de winnaar geworden. Ik heb de Koolmees gemist, maar daarentegen had ik wel de Kramsvogel. Hij zal de nationale toptien niet halen maar hier was hij er tenminste wel.
Vanaf morgen is de uitslag te zien op www.tuinvogeltelling.nl

donderdag 17 januari 2013

VOGELMOMENT KRAKEEND


Krakeend, Anas strepera, Gadwall


Mannetje Krakeend, waakzaam op het ijs


Krakeend mannetje, duttend in de winterzon

 
Paartje Krakeend


Moeder ( oranje snavel) en dochter krakeend
 
Deze keer aandacht voor de Krakeend. Een middelgrote, weinig opvallende maar fraaie eend. Hij is het gehele jaar aanwezig en Je kunt hem aantreffen in ondiep voedselrijk water zoals meren, moerassen, plassen en rivieren in de lage delen van het noord westen van ons land. Hoewel de soort overwintert in Zuidwest Frankrijk en het noorden van Spanje en Portugal is ook het aantal overwinteraars in ons land aanzienlijk. De Nederlandse Krakeenden trekken alleen in heel strenge winters naar het zuiden. In de winter zie je daarom grotere aantallen en meestal op groter water zoals meren, plassen, IJsselmeer en de deltagebieden, waar zij vaak groepjes vormen samen met andere soorten. In de zomer verblijven zij meer op open zoetwatergebieden met ruige en weelderig begroeide oevers, omdat zij daar een betere broedgelegenheid hebben. De jongen worden vaak grootgebracht in water met een vegetatie die zeer goede bescherming biedt, waardoor je ze dan ook vaak moeilijk kunt waarnemen. Het aantal broedparen is sinds de 70’er jaren enorm toegenomen en hoofdzakelijk in Noord Holland, Zuid West Friesland, het Lauwersmeergebied en de Oostvaardersplassen.
De Krakeend behoort tot de grondeleenden en dat betekent dat hij niet of nauwelijks duikt. Hij foerageert zwemmend met zijn kop onder water. Zijn voedsel is hoofdzakelijk plantaardig en bestaat uit waterplanten, wortelstokken, planten en zaden van waterplanten, maar er worden ook wel insecten en slakjes gegeten. Je kunt ze, vooral in de zomer, ook steeds vaker zien grazen op weilanden en akkers.                                                                                                  
  

dinsdag 15 januari 2013

VOGELBERICHT


Tuinvogeltelling
 
Nog even een herinnering voor de nationale tuinvogeltelling die komend weekend plaats vindt. Het kost je een half uur op zaterdag of zondag. Noteer in dat halfuur per vogelsoort het hoogste aantal dat je tegelijkertijd ziet. Geef je telling door op www.tuinvogeltelling.nl. Ook als je maar weinig ziet, gewoon doorgeven.

Ik zou het leuk vinden als je je aantallen ook naar mij mailt op petervandebeek@hotmail.com  Van de ontvangen gegevens maak ik dan een top tien van de deelnemers aan mijn vogelblog.

Voeren
 
Niet alleen de beplanting maakt een tuin aantrekkelijk voor vogels maar, zeker in de winter, ook het voeren. Iedereen weet wel dat je vetbollen op kunt hangen voor de mezen, maar de huismus, winterkoning, roodborst, heggemus en merel scharrelen liever op de grond. Hang dus niet alleen vetbollen op maar zorg ook voor wat strooivoer op de grond en op een voedertafel of in een vogelhuisje. Strooi niet teveel, liever iedere dag een beetje dan in een keer teveel. Probeer het wel in de buurt van struiken of een heg aan te bieden zodat er altijd een vluchtmogelijkheid is. Naast voer is ook drinkwater  belangrijk. Door wat suiker aan het water toe te voegen, voorkom  je dat het bevriest.
Appels worden ook zeker op prijs gesteld door de merels en natuurlijk wat havermout op een beschutte plek voor heggenmus en roodborst. Vogels zijn ook gek op pindakaas. Je kunt gewoon hier en daar wat pindakaas aan de stam van boompje smeren.

Vogelnieuws
 
Uit de midwintertelling van SOVON in 2012 blijkt dat de Brandgans en de Grote Zilverreiger qua aantallen de grootste stijgers zijn. Hiermee zet de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich door. Tien jaar geleden zag je bijna nooit een Grote Zilverreiger en nu zie je ze vaak en ook het gehele jaar door. In de natte weidegebieden zie je ook veel meer Brandganzen. In Friesland zie ik in de Workumerwaard in het najaar  enorme groepen van zo’n 10.000 exemplaren die zich dan verzamelen voor de trek naar het Noorden. Ook het aantal broedgevallen neemt langzaam toe.

Naast stijgers zijn er helaas ook altijd dalers. In dit verband is dat de  Kleine Zwaan. Samen met de Wilde Zwaan is hij een echte wintergast. Samen met de Knobbelzwaan zijn zij de enige drie zwanensoorten in ons land. Het grootste deel van de Kleine Zwanen overwintert op de randmeren bij de Veluwe en langs de kusten van het IJsselmeer. De populatie loopt echter sterk terug. In 1992 waren er nog circa 18.000 overwinteraars en in 2012 was dit teruggelopen tot ongeveer 3000 exemplaren.  Het goede nieuws is dat uit onderzoek blijkt dat 2012 een goed broedseizoen is geweest. Hopelijk gaat dan ook onze winterpopulatie Kleine Zwanen weer wat groeien.

Bronnen: SOVON midwintertelling en Vogelbescherming Nederland

Huismussen
 
Ondanks de terugloop in aantal is de huismus nog steeds de aanvoerder van de tuinvogel toptien. Het is een vogel die enerzijds heel onopvallend is en anderzijds kent iedereen hem wel. Je hoeft immers ook niet ver weg om hem te zien. Wil je veel meer weten over die huismus die je dagelijks ziet dan kun je surfen naar www.huismussenforum.nl . Een site met allerlei informatie over alleen de huismus.

zondag 13 januari 2013

VOGELMOMENT MEERKOET


Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot

Hier zie je goed zijn grote poten
 
Juveniel met dat warrige ruige verenpak en rode kale kop

 
In dit Vogelmoment aandacht voor de Meerkoet. Een zeer talrijke en algemene broed- en jaarvogel in ons land. Verreweg het grootste deel tref je aan in de lage waterrijke delen van het land. Eigenlijk zie je ze overal waar water is, of dat nu in het landelijk gebied is of in vijvers en grachten in stedelijk gebied. Door hun grote aanpassingsvermogen hebben zij hun broedgebied steeds verder kunnen uitbreiden. Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit waterplanten, maar in de broedtijd ook uit visjes, insecten en allerlei andere waterdieren. Zij bemachtigen dat voedsel door zowel te duiken, te grondelen of door gewoon te lopen. Daarom hebben zij een voorkeur voor gebieden die niet al te diep zijn met een modderige bodem en een behoorlijke oevervegetatie en veel waterplanten. Omdat zij van oorsprong moerasvogels zijn hebben zij grote poten waarmee zij over de drijvende pakketten moerasplanten kunnen lopen. Als je een Meerkoet dan ook op het land ziet dan vallen die grote poten zeker op. In het voorjaar en de zomer zijn ze vaak in paren te zien en zijn dan behoorlijk agressief bij het verdedigen van hun broedgebied. Iedere indringer wordt met veel geweld verjaagd. Er worden soms twee tot drie legsels per jaar groot gebracht. De opvallende jongen met die wat warrige, ruige donsharen en de kale rode kop worden vaak het slachtoffer van roofvogels, ratten of snoeken. In het najaar en de winter verzamelen zij zich vaak in grote groepen op het water maar ook wel in weilanden. Nederland is ook een overwinteringsgebied voor Meerkoeten uit Noord en Oost Europa. Op grote watervlakten, zoals het IJsselmeer, kunnen zich daardoor wel groepen van circa 1000 exemplaren vormen. Als de vorst invalt zie je dat zij zich verzamelen in een wak en dat met elkaar ook open houden.


woensdag 9 januari 2013

VOGELMOMENT GROTE ZAAGBEK

Grote Zaagbek, Mergus merganser,Goosander, Mannetje
 
Grote Zaagbek,Vrouwtje


Vrouwtje Grote Zaagbek
                                                                                Mannetje Grote Zaagbek
 
Vandaag aandacht voor de Grote Zaagbek. Een echte wintergast, die niet broedt in ons land. Zij arriveren in november uit hun broedgebieden in Scandinavie en Rusland. Een deel trekt door naar het zuiden van Europa maar een groot deel overwintert in Nederland. Zij zijn meestal te zien in kleine groepjes en de meesten verblijven op en rond het IJsselmeer. Ook de grote rivieren, de waterleidingduinen en de Zeeuwse Delta zijn gebieden waar je ze kunt zien. Af en toe zijn ze zelfs te zien in vijvers en grachten in stedelijk gebied, maar dat zijn uitzonderingen en dan zijn het vaak woonwijken die grenzen aan het landelijk gebied. Het zijn vooral zoetwatervogels en pas als het heel streng vriest, zoeken zij het zoute water op. In maart vertrekken zij weer naar het hoge noorden om te broeden.
Hun voedsel bestaat vrijwel uitsluitend uit vis. Zij hebben een opvallende haakvormige getande snavel. Door deze snavel en hun uitstekend duikvermogen zijn zij prima  toegerust voor de visvangst. Ze duiken vaak en ook langdurig. De mannetjes vallen op door hun grote witte lichaam en donkere kop. De vrouwtjes zijn wat kleiner en grijzer maar hebben een prachtig roodbruine kop met een opvallend punkkapsel.
Het zijn zeer schuwe vogels die zich al op grote afstand laten verstoren. Het vraagt dus wel wat geduld en geluk om ze goed op de foto te krijgen.


maandag 7 januari 2013

VOGELBERICHT

In het nieuwe jaar plaats ik, naast de gebruikelijke vogelmomenten, ook  af en toe ook VOGELBERICHTEN. Dat is informatie over alles wat met vogels te maken heeft en waarvan ik denk dat het interessant is voor de lezers.

 2013 IS HET JAAR VAN DE PATRIJS

Jaarlijks wordt door SOVON en Vogelbescherming speciale aandacht gevraagd voor een     vogelsoort. Dit jaar is de keus gevallen op de Patrijs. Een kenmerkende soort van het landelijk gebied. Iedereen zag ze vroeger wel, maar tegenwoordig is dat veel minder vanzelfsprekend. De aantallen zijn in de afgelopen dertig jaar meer dan gehalveerd. In de laatse vijf jaar is de Patrijs zelfs de snelst achteruitgaande soort van alle weide- en akkervogels. Schaalvergroting in de landbouw, predatie van boedende vogels en en een afnemende overleving in de winter zijn de belangrjjkste oorzaken.
Kortom meer dan genoeg reden om extra aandacht te vragen in de vorm van

 "2013 HET JAAR VAN DE PATRIJS"

Als je geinteresseerd bent kun je kijken op www.jaarvandepatrijs.nl

NATIONALE TUINVOGELTELLING 2013

Op 19 en 20 januari wordt voor de tiende keer de nationale tuinvogeltelling georganiseerd. Iedereen kan dan de vogels in zijn tuin tellen en deze doorgeven aan Vogelbescherming.
Een mooi moment om even stil te staan bij de verschillende vogels die in je tuin voorkomen en je levert ook nog een bijdrage aan het vogelonderzoek. Het levert een mooie top tien op van alle tuinvogels in Nederland.
Het kost je een half uur tellen en wat voorbereiding. Daarnaast ben je bent leuk met vogels bezig. Vorig jaar deden 40.000 mensen mee met de tuinvogeltelling en hoe meer hoe beter. Daardoor ontsaat steeds beter inzicht in de stadse vogels.
Kijk voor meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl  Daar staat precies beschrfeven hoe je het moet aanpakken

Ik zou het leuk vinden om jouw top tien te ontvangen .Mail dus jouw top tien naar
petervandebeek@hotmail.com    Het totaal resultaat van alle ontvangen inzendingen laat ik dan weer zien in een vogelbericht. Kunnen we dat vergelijken met het landelijke resultaat.

RESERVEER DUS EEN HALF UUR IN HET WEEK END VAN 19 EN 20 JANUARI


zaterdag 5 januari 2013

VOGELMOMENT HUISMUS

 


Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Mannetje

 Mannetje

vrouwtje 
 


                        Vrouwtje Huismus

                                                                      
                                                                                         Vrouwtje Vink ( fringilla coelebs)
 
Bij de start van het nieuwe jaar maar eens aandacht voor de Huismus. Immers deze is, ondanks dat de aantallen teruglopen, nog steeds in onze tuinen te zien, waar zij hun luidruchtige gekwetter laten horen. Het zijn sociale vogels die vrijwel altijd in groepen te zien zijn, zowel in de broedtijd al daarbuiten. Ik laat fotos zien van zowel het mannetje als het vrouwtje om het verschil duidelijk te maken.
De mannen hebben een grijze kop,bruine nek, een zwarte bef en zijn boven- en zijkant is kastanjebruin met zwarte strepen.
De vrouwtjes zijn duidelijk valer van kleur en hebben een wat geelbruine wenkbrauwstreep. Zij worden nog wel eens verward met het vrouwtje van de vink en daarom ook van haar maar een foto. De vink is slanker, heeft een scherpere snavel en meer wit op de vleugel met ook wat meer geelgroen.
De huismus is een duidelijke cultuurvolger wat betekent dat hij altijd in de buurt van mensen leeft. In bossen en dun bevolkte gebieden zul je hem dus minder of niet zien. Hij is bij ons zowel een broed- als standvogel en is dus het gehele jaar aanwezig. Hij vertoont geen trekgedrag en verblijft meestal het gehele jaar zeer dicht in de buurt van zijn broedplek. Alhoewel de aantallen wel teruglopen, is hij nog altijd zeer algemeen en zeer talrijk. De terugloop wordt vooral toegeschreven aan het gebrek aan broedplaatsen in nieuwbouwwijken waar veel minder holtes en gaten in bebouwing en onder dakpannnen te vinden zijn. Kunstmatige nestboxen en dikke dichte heggen brengen soms wel uitkomst, mits deze als veilig door ze worden beoordeeld .Meestal hebben zij twee tot drie legsels per jaar.
Hun voedsel bestaat vooral uit zaden, graan en insecten. Iedereen weet dat zij trouwe bezoekers zijn van voedertafels en ons oude brood dankbaar opeten.
Kortom een heel gewone,leuke, mooie en interessante vogel die je iedere dag in je tuin kunt zien.
Als je op de fotos klikt kun je ze in een groter formaat bekijken.