Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 22 april 2013

VOGELMOMENT BADDERENDE VOGELS

Deze fitis, Phylloscopus trochilus, zat prachtig en wat verloren in de grote waterbak

Zwartkop, Sylvia atricapilla, lekker spetterend

 
Zwartkop, lekker gewassen en nu wegwezen

 
Zanglijster, Turdus pholimelos, lekker spatterend
 
 
 
Hij kijkt nog wat beduusd en denkt: wat nu
 
 
Deze Roodborst, Erithacus rubecula, is echt doornat

 
Ook de Merel.Turdus merula, houdt wel van een waterballet

 
Koomezen, Parus major, zijn altijd echt drijfnat

 
Als laatste dan nog eendoorweekte Pimpelmees, Cyanistes caeruleus
 
Deze keer een bijzonder vogelmoment. Over de foto van de pimpelmees in bad kreeg ik via de site en via de mail veel positieve reacties. Daarom leek het mij leuk om eens een aantal foto’s bij elkaar te zetten van vogels in bad. Ik heb ze deze week genomen en uit mijn archief geput, waardoor het een aardige serie is geworden.
Je kunt dit badritueel in iedere tuin bekijken als je maar een bakje water neerzet en dan het liefst op een beschutte plaats. Na het wassen gaan ze zich vaak poetsen waarbij ze vet uit de stuitklier verspreiden over de veren. Zo houden ze hun verenpak in conditie.
Bescherming bij het badje is nodig omdat ze na het badderen doornat zijn en dus zwaarder. Zij vliegen daardoor moeilijker en zijn dus kwetsbaar voor katten en/of roofvogels.
Vogels nemen een waterbad of een zandbad. Vooral huismussen zie je wel een zandbad nemen. Het verschil is dat een waterbad genomen wordt als een wasbeurt en om het verenpak te verzorgen.
Een zandbad is bedoeld om parasieten te bestrijden.
In ieder geval leidt een waterbad tot fraaie vogelmomenten en is het dus volop genieten om het te bekijken.
 


woensdag 17 april 2013

VOGELMOMENT PIMPELMEES

Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, European Blue Tit

Juveniele Pimpelmees

Winter

 
Voorjaar , met een nootje van de voedertafel
 
 
Lekker in bad
 

Deze keer wil ik de Pimpelmees onder de aandacht brengen. Een zeer algemene tuinvogel die al een aantal jaren een vierde plaats bezet in de tuinvogeltelling. Iedereen kent hem wel met zijn blauwe petje en zijn witte wangen. Hij is een zeer algemene en talrijke broedvogel. Omdat hij niet zo veel eisen stelt aan zijn leefomgeving komen zij voor in zowel alle soorten bossen als in stedelijke gebieden en op het boerenland. De hoogste dichtheid wordt gehaald in de bossen op de hoge zandgronden in het oosten van het land.
De mannen en de vrouwen lijken erg op elkaar. De kleur van het mannetje is wat helderder en de zwart/blauwe band in de nek is wat breder, maar het vraagt wel oefening om dat verschil te zien en dan valt het nog niet mee. De juvenielen zijn makkelijker te herkennen omdat ze qua kleur wat valer zijn en nog wat vaal geel/groen op de kop zijn.
Hij broedt eigenlijk overal waar zich een geschikte gelegenheid voordoet. Dat kan dus in het nestkastje in de tuin zijn en in nesten die gemaakt worden in struiken en bossen.
Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, rupsen, spinnen en huisjesslakken. Echter ook zaden en noten. Zij zijn geregelde bezoekers van voedertafels, vetbollen en pindanetjes waarbij zij hun acrobatische toeren uitvoerig laten zien. Kortom een leuke en levendige vogel die niet schuw is en zich dus ook in de tuin goed laat bekijken.
Er worden circa 7 tot 13 eieren gelegd die door het vrouwtje worden uitgebroed in ongeveer twee weken. De jongen worden door beide ouders gevoerd en zij vliegen na ongeveer 16 tot 21 dagen uit. Vaak hebben de pimpelmezen twee legsels per jaar, waarvan het eerste meestal in april.
De pimpelmezen in ons land zijn standvogels die in het najaar en winter wat vaker in groepen rondzwerven. Tijdens de najaarstrek kan er soms sprake zijn van een invasie uit Scandinaviƫ. Zo werden er afgelopen najaar tijdens de trek in Denemarken groepen geteld van circa 18.000 vogels. Zulke groepen worden vaak begeleid door slechtvalken die in feite met hun voedsel meevliegen.

donderdag 11 april 2013

VOGELMOMENT GRAUWE GANS

Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose

Grauwe gans in de vlucht

 
Hier moest even een indringer worden weggejaagd

 
voorzichtig wordt er toenadering gezocht

 
de balts wordt vol ingezet

 
Je moet natuurlijk wel indruk maken
 

                       De familie bij elkaar

 
                                                                                 Staatsieportret 

Deze keer aandacht voor de grauwe gans. In de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest door de discussies over overlast en het gevaar voor opstijgende vliegtuigen.
In de vorige eeuw was de grauwe gans nog een zeldzame broedvogel. Ons land was de meest zuidelijke rand van zijn broedgebied en in de 70’er jaren van de vorige eeuw broedden hier ongeveer 150 paartjes. Thans is dat beeld vrij behoorlijk veranderd en is hij met een geschat aantal van 25.000 paren een talrijke broedvogel. In de winter zijn de aantallen door de wintergasten en doortrekkers uit het noorden vele malen groter. Kortom hij is tegenwoordig in het gehele jaar ruim aanwezig en is bij ons dus de meest algemene gans.
Je ziet ze overdag vaak in grote groepen op weilanden en akkers waar zij foerageren en in de avond trekken zij naar open water waar zij veiliger zijn. Je ziet ze dan, net als tijdens de trek, vaak in de mooie V-formaties overvliegen, hoewel dat zeker niet altijd het geval is. Als ze een korte afstand moeten overbruggen zijn het vaak rommelige groepen. Hun voedsel bestaat uit wortels, stengels, oogstresten, gras en zaden maar ook wel waterplanten. Ondanks het feit dat zij in grote groepen zitten, zijn zij toch vrij schuw en laten zij zich niet gemakkelijk benaderen. Zij vliegen al snel op en dat leidt dan tot spectaculaire vliegshows.
Ze broeden zowel solitair als in kleine groepjes op eilandjes of in rietranden, maar ook wel onder een boom of een struik vlakbij het water. In de periode van de paarvorming is het baltsritueel ook mooi om te zien. Het nest bestaat uit plantaardig materiaal waarin circa 5 eieren worden gelegd die door het vrouwtje worden uitgebroed in ongeveer 4 weken. Na ongeveer 8 weken zijn de jongen zelfstandig. Je ziet ze dan vaak nog in een grote groep bij elkaar omdat de familie meestal tot in het volgende voorjaar bij elkaar blijft.
De meeste standvogels verlaten hun broedgebied uiterlijk in oktober en keren weer terug vanaf maart. Zij overwinteren in grote watergebieden zoals de Zeeuwse delta, de grote rivieren, IJsselmeer, Friesland en Groningen.
                                                                    
 

 
 donderdag 4 april 2013

VOGELMOMENT WINTERTALING

 
 
Wintertaling, Anas crecca,Common Teal

 
Wintertaling door het riet heen


Wintertaling vrouwtje, zie de groene spiegel
 

 
Paartje wintertaling foeragerend, achterlijf rechtop uit het water
 
Deze keer richt ik de aandacht op de Wintertaling. Een van de kleinste eenden in ons land en in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, is hij het gehele  jaar aanwezig. Hij is in beperkte mate een broedvogel en hoofdzakelijk een wintergast en trekvogel. De broedpopulatie wordt door SOVON geschat op  circa 2000 tot 2500 paren en vertoont helaas  een dalende tendens. Het idee dat hij alleen  een wintergast is, komt naast zijn naam ook voort uit het feit dat hij  tijdens het broedseizoen  zeer verborgen leeft in rustig, waterrijk gebied met een weelderige begroeiing, waardoor hij dus nauwelijks wordt waargenomen terwijl hij in het winterseizoen veel talrijker  en in grotere groepen  aanwezig is. De kans om ze te zien, is in het najaar en de winter dus het grootst.
De wintertalingen die hier broeden zijn ook hoofdzakelijk  standvogels. De jonge vogels trekken wel weg naar Frankrijk of Engeland. Er overwinteren hier zo’n 10.000 wintertalingen en die komen dan in het gehele land voor op meren, in plassen en langs sloten en weilanden. In het broedseizoen lde concentratie in het oosten van het land.
Zoals bij vrijwel alle eenden is het mannetje het meest opvallend met een markant getekende kop. Het vrouwtje is herkenbaar aan de groene spiegel aan de zijkant van de vleugel, maar is verder vrij onopvallend. Overdag zie je ze vaak wat dutten omdat ze vaak ’s nachts foerageren. Het zijn grondeleenden die je vaak met hun kop onder water ziet zwemmen om te foerageren of in de stereotype houding met het achterlijf rechtop uit het water. Hun voedsel bestaat uit zaden van riet en andere waterplanten en uit slakjes, waterdiertjes en wormen.
Zij vormen al een paartje in de winter en starten met het nestelen in april. Het nest bestaat uit een met gras gevoerd kuiltje in de vegetatie redelijk dichtbij het water en goed verstopt. Er worden 8 tot 10 eieren gelegd die door het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen zorgen al snel  zelf voor hun voedsel en zijn na ongeveer 4 weken helemaal zelfstandig.