Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zondag 28 juli 2013

VOGELMOMENT GAAI 2

GAAI, GARRULUS GLANDARIUS, JAY

ook op de waterbak blijven opletten

 Wat de specht kan moet ik ook kunnnen denkt hij waarschijnlijk
 
 Zo zie je eruit na een bad
 
 Met zijn allen in bad
 
 een oefening synchroon duiken lijkt het wel
 
 Schreeuwend bedelen om voedsel,
maar moeder heeft even geen zin
 
 Mooi zo'n juveniel in tegenlicht
 wel even achter je kijken voordat je drinkt
 
in het vroege voorjaar
 
In november vorig jaar verscheen het eerste vogelmoment over de Gaai met alle informatie. Het blijven echter vogels waar je je goed mee kunt vermaken. In onze bostuin in Friesland zijn ze ook niet zo schuw en kun je ze goed fotograferen.
Het zijn wel brutale rakkers en eigenlijk is niets veilig voor ze. Het zijn bijna alleseters en ze schromen niet om nestjongen van zangvogels te eten. Zodra ze uit het nest zijn lukt het gelukkig niet meer om ze te vangen. Daar zijn ze dan net weer te log en te langzaam voor.
Het lukt ze om op een pindaslinger te zitten of eraan te hangen en het is een vermakelijk gezicht als je ziet hoe ze dan hun vleugels gebruiken om overeind te blijven. Ook de pindakaaspot wordt gevonden en niet alleen als hij vol is. Ze zijn in staat om hun kop erin te krijgen en ook de laatste restjes op te eten.
Inmiddels zijn de jongen uitgevlogen en met een luid kabaal hoor je de familie al aankomen en dan is het een behoorlijk geschreeuw van de jongen als ze om voedsel bedelen. Zeker tweemaal per dag plonsen ze soms met zijn allen in de waterbak om een bad te nemen. Binnen vijf minuten is die dan helemaal leeg.
 
Als je op de eerste foto klikt komen de fotos in een lightbox en kun je ze allemaal groot zien.


vrijdag 5 juli 2013

VOGELMOMENT GROTE BONTE SPECHT

Grote Bonte Specht, Dendrocopos Major, Great Spotted Woodpecker, Mannetje ( rode vlek in nek).

 Grote bonte specht, Dendrocopos major, vrouwtje.
 
 
Grote bonte specht, juveniel ( rood petje).

 
Grote Bonte Specht juveniel.

 
Moeder en kind.

 
Jong aan de pindakorf.

 
Pa aan de pindakorf.

 
Je moet ook leren drinken
 
 
Valt nog niet mee om wakker te blijven.
 
Deze keer aandacht voor de Grote Bonte Specht. Zijn broedseizoen is weer voorbij en de jongen zijn weer te zien. Hij is een zeer algemene broedvogel in ons land en ook wel de meest bekende specht. Immers wie kent niet zijn roffel, die zowel door het vrouwtje als het mannetje ten gehore wordt gebracht. Met het roffelen op takken en oude bomen bakenen zij hun territorium af.
Hij komt in vrijwel het gehele land voor, waarbij er een voorkeur is voor oudere loofbossen of naaldbossen. Echter ook bosranden, grote parken, boerderijen met genoeg beplanting, open cultuurlandschap en grote tuinen behoren tot zijn leefgebied. Voorwaarde is dat er voldoende bomen zijn waarin hij een nestholte kan uithakken. Berken zijn daarbij favoriet maar ook andere bomen met een wat zachtere houtsoort zijn geschikt. Hij is gebouwd op dat hakken doordat in het skelet van zijn kop botjes over elkaar heen kunnen bewegen waardoor zij als een soort schokdemper fungeren. Veel andere holenbroeders zoals mezen en boomklevers zijn de grote bonte specht dankbaar omdat hij ieder jaar een nieuwe nestholte uithakt. De oude nesten worden dan door hen in gebruik genomen.
Er worden 5 tot 6 eieren gelegd in de ruwe nestholte die verder niet wordt bekleed. De eieren worden door beide ouders in ongeveer 15 dagen uitgebroed. Na ongeveer 3 weken vliegen de jongen uit en die worden dan nog door beide ouders ongeveer een week gevoerd. Er is één legsel per jaar.
Het voedsel bestaat in het voorjaar en de zomer hoofdzakelijk uit insecten en larven die hij vindt op bladeren in de toppen van bomen. Daarom zie je hem in die periode ook minder, maar hoor je hem wel. Buiten die periode eet hij ook zaden van naaldbomen en soms zelfs eieren en nestjongen van kleine zangvogels. Hij is in staat om de opening van nestkasten vaak groter te hakken om de jongen eruit te halen. Daarom worden vaak kleine metalen plaatjes om het invlieggat van nestkastjes geplaatst. In het bos kun je soms een “spechtensmidse” zien. Dat is een plek waar hij de dennenappels in een holte klemt en de zaden eruit haalt. De lege dennenappels liggen dan op de grond.
Je kunt hem ook in tuinen aantreffen op voedertafels, maar ook aan vetbollen en aan pindanetjes. Wat dat betreft zijn het opportunisten en zijn ze veel minder voedselspecialist dan de andere spechtensoorten. Hierdoor is hun leefgebied ook groter en zijn de aantallen talrijker.
Grote bonte spechten zijn standvogels. De jongen zullen zich hooguit tot enige kilometers van het nest verspreiden. Soms lijkt er wel een soort trek op gang te komen omdat er dan veel vogels uit Noord Europa binnen komen. Dit soort invasies wordt echter ingegeven door voedselgebrek.
Het mannetje is te herkennen aan een rode vlek in de nek. De jongen zijn herkenbaar aan een rood petje.