Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zondag 19 oktober 2014

TURKSE TORTEL

Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove
Turkse tortel, rustend achter het grasrandje
speurend in een boom
Mooi op de houtsnippers
In de lijsterbes tussen de nog net niet rijpe bessen
Er moet ook gedronken worden
Je moet wel altijd waakzaam blijven

Deze keer aandacht voor een bijzondere vogel nl. de turkse tortel. Bijzonder omdat hij tot 1950 in ons land niet voorkwam en tegenwoordig vrijwel overal in bewoond gebied. Dat wordt niet door iedereen op prijs gesteld want wij willen immers wel vogels in de tuin maar liever geen duiven.
De turkse tortel kwam oorspronkelijk alleen voor in Turkije. Van daaruit heeft hij zich in een snel tempo over heel Europa verspreid en is hij sinds de 50´er jaren van de vorige eeuw broedvogel in ons land. Dat kun je je haast niet voorstellen als je merkt hoeveel er nu zijn. De huidige aantallen worden door SOVON geschat op circa 100.000 paren. Die snelle opmars is het gevolg van het feit dat hij uitermate productief is als broedvogel met 5 legsels per jaar en de jongen al na een half jaar geslachtsrijp zijn, waardoor de jongen uit de eerste legsels al in hetzelfde jaar voor nageslacht zorgen. Alhoewel de volwassen vogels standvogel zijn vestigen de jongen zich gemakkelijk buiten het broedgebied.
De turkse tortel is een cultuurvolger wat betekent dat hij over het algemeen wordt gezien in of in de buurt van bewoond gebied. In ons land zie je ze overal. In de noordelijke provincies komt hij wat minder voor en hij ontbreekt vrijwel in Zuid Flevoland. In Almere schijnt hij niet voor te komen, alhoewel ik mij dan baseer op informatie van SOVON die ook al weer wat gedateerd is.
Het nest is een eenvoudig bouwsel van takken in een boom en er worden meestal twee eieren gelegd die door beide ouders in ongeveer 18 dagen worden uitgebroed. Na circa 17 dagen vliegen de jongen uit en zijn ze in staat om voor zichzelf te zorgen. Jonge vogels zijn na ongeveer een half jaar geslachtsrijp en de jongen uit heel vroege legsels beginnen al in datzelfde jaar met broeden, wat vrij uitzonderlijk is. Daarmee dragen zij ook al bij aan de toename van de soort.
Hij is niet schuw, kan zich erg goed aanpassen, is gewend aan menselijke activiteit en vindt op voedertafels en in parken en tuinen voldoende voedsel zoals vruchten en zaden maar ook rupsen en insecten. In de broedperiode zie je hem meestal in paartjes, maar als er voedsel wordt aangeboden kunnen er zomaar meerdere tortels op afkomen en dan kunnen ze herrie maken. Buiten het broedseizoen komen ze vaak voor in grotere groepen.
Kortom een mooie vogel met een bijzondere geschiedenis die thans volledig geïntegreerd is in ons land. Kijk dus de komende tijd eens goed naar hem in je tuin en geniet ervan.

Iedereen weer bedankt voor de reactie op mijn vorige blog over de vlinders. Schroom niet om een reactie tegeven of een vraag te stellen. Wordt allemaal op prijs gesteld,