Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 22 december 2014

VOGELMOMENT KERST EN NIEUWJAAR
iedereen een vogelrijk en gezond 2015 
maar vooral tijd voor reflectie en voor jezelf

woensdag 17 december 2014

VOGELMOMENT KLEINE ZWAAN EN WILDE ZWAAN

Kleine zwaan, Cygnus columbianus bewickii, Bewick's Swan
Kleine gele vlek op snavel
Wilde zwaan, Cygnus cygnus, Whooper Swan
Op de achtergond twee knobbelzwanen
Wilde zwaan in volle omvang
gele vlek op snavel is groter en loopt uit in een punt
Twee kleine zwanen
gele vlek op snavel is kleiner en ze zijn een stuk kleiner

kleine zwaan
Hier zie je goed dat de gele vlek niet doorloopt
Wilde zwaan op het ijs in de waterleidingduinen
Jonge wilde zwaan
Mooi grijs verenpak en en zwarte snavel met witte vlek
Wij zijn gewend aan de knobbelzwaan maar in de winter komen er in grote delen van het land twee   wintergasten bij die er ook nog eens op lijken. Het gaat om de de wilde zwaan en de kleine zwaan. Ze lijken niet alleen op elkaar maar er zijn ook grote overeenkomsten in de gebieden waar ze verblijven en in het voedsel dat ze zoeken. Daarom aandacht voor deze wintergasten waardoor het mogelijk makkelijker wordt om ze in het veld van elkaar te onderscheiden. De aantallen overwinteraars verschillen sterk per soort. Van de kleine zwaan overwintert circa 75 % van de wereldpopulatie in ons land, het gaat dan om een redelijk stabiele populatie van 18.000 vogels. De wilde zwaan overwintert in veel kleinere aantallen, variĆ«rend van 1500 tot 3500 exemplaren in heel strenge winters, maar die aantallen vertonen wel een stijgende lijn.
Het belangrijkste verschil is hun grootte en de omvang van de gele vlek op de snavel.
De wilde zwaan is de grootste en heeft het formaat van de knobbelzwaan. De gele vlek op de snavel is groot en loopt aan de zijkant uit in een punt.
De kleine zwaan is, zoals zijn naam al aangeeft een stuk kleiner. De gele vlek op de snavel is ook veel kleiner en loopt niet in een punt naar voren.
Je ziet ze meestal in groepen en dan vooral in laag gelegen weidegebieden, ondergelopen weilanden, kwelders, maar ook akkergebied en aangrenzend open water. Hun voedsel bestaat uit wortels van waterplanten, gras, bladeren, stengels en op de akkers zoeken ze naar aardappelen, wintergraan en restanten van mais. De belangrijkste verblijfsgebieden zijn het Lauwersmeergebied, Friese wadden- en IJsselmeerkust, Flevoland ( Oostvaarders plassen), Randmeren, Wieringermeer, rivierengebied en het Deltagebied. Daarbuiten kun je ze ook wel zien maar dan zijn de aantallen geringer. De wilde zwaan is ook een vaste bewoner van de Amsterdamse waterleidingduinen maar vrijwel niet in het Deltagebied.
De jonge vogels, die nog een behoorlijk grijs verenpak hebben en een zwarte snavel , blijven tot en met de eerste winter bij de ouders. De paren van beide soorten blijven hun hele leven bij elkaar.
Broeden doen zij in het hoge noorden. De kleine zwaan zoekt zijn broedgebied in de toendra’s van SiberiĆ« en de wilde zwaan broedt in de veengebieden van Noord Europa. Over het algemeen duurt het voor beiden ongeveer 4 of 5 jaar voordat zij gaan broeden.
Het legsel van de kleine zwaan bestaat uit vier eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed in ongeveer 30 dagen. De jongen zijn daarna direct actief en zijn vliegvaardig na ongeveer 6 weken.

De Wilde zwaan heeft een legsel van 5 of 6 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed in 35 tot 42 dagen. Ook bij hen zijn de jongen direct actief maar het duurt circa 10 tot 12 weken voordat zij kunnen vliegen.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op de vorige blog over de grauwe gans en de kolgans. Schroom niet om een opmerking te maken, een reactie te geven of een vraag te stellen.