Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

dinsdag 28 juli 2015

VOGELMOMENT JUVENIELE VOGELS IN BAKHUIZEN

Roodborst, Erithacus rubecula, Robin.
Mooi gespikkeld en moet nog helemaal uitkleuren

Juveniel op de buxushaag.

Grote bonte specht, Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker.
Je ziet mooi het rode petje en ook het rood bij de staart is nog wat vaag

Even wat drinken.

Mooi in de klassieke spechtenhouding.

Koolmees,Parus major, Great Tit.
Ook als je klein bent moet je in bad en dus opdrogen.

Jong mannetje ( grote zwarte borststreep).
Begint al op kleur te komen.

In het begin worden ze nog gevoerd.

Groenling, Chloris chloris, Greenfinch.
Er begint al wat kleur te komen in de vleugels.

Bij deze groenling zie je dat het verenpak nog wat rommelig is.

Merel, Turdus merula, Blackbird.
Mooie stoere juveniel.

Tjiftjaf, Phylloscopus coolybita, Chiffchaff.
Echt mooi zijn ze nog niet.

Pimpelmees,Parus caeruleus, Blue Tit.
 

Hier zie je mooi dat hij nog vaag van kleur is.

Winterkoning, Troglodytes troglodytes, Wren.
lekker zandbad, je ziet nog het geel bij de snavel.
Zanglijster, Turdus pholomelos, Song Thrush.
Net in bad geweest en ook nog het geel bij de snavel.

Juli en augustus zijn stille maanden als het gaat om vogels. Vooral zangvogels zie je minder door de dichte begroeiing en ze vallen minder op omdat de mannetjes ook nog eens veel minder zingen. Zij hoeven immers geen vrouwtje meer te zoeken en het roepen naar de jongen is vaak ook al afgelopen. De jongen hebben de nesten verlaten en zijn langzamerhand zelfstandig. Omdat de meest zangvogels, zoals de koolmees, pimpelmees, merel en zanglijster, in het algemeen een tweede of een derde legsel hebben kun je ook nu nog de jongen horen piepen en de oudervogels horen roepen. Vinken beginnen in juni nog wel aan een tweede legsel. De turkse tortel spant de kroon met vier tot vijf legsels.
Het is wel de tijd om de juveniele vogels te spotten, alhoewel dit lang niet altijd meevalt omdat ze vaak nog goed verstopt zijn. Als ze het nest verlaten zijn ze nog niet zelfstandig en houden ze zich vaak nog op in de buurt van het nest. Als ze dan zelfstandig zijn en meer tevoorschijn komen zijn ze vaak al zo groot en volgroeid waardoor ze niet of moeilijk te onderscheiden zijn van een adulte vogel. De ekster, de gaai en de duiven zijn hier voorbeelden van. Bij de gaai is het verschil niet te zien en bij de ekster en de duivensoorten lastig. Ook de grote bonte specht lijkt al helemaal op een adulte vogel, maar hij heeft gelukkig een rood petje waardoor je hem gemakkelijk herkent. In de loop van het eerste jaar verdwijnt dat als het een vrouwtje is of het verschuif naar de nek in het geval van een mannetje.
Juveniele vogels zijn vaak nog wat vaal van kleur en in de loop van het seizoen kleuren zij helemaal uit. Vaak zie je het ook aan de nog niet volgroeide vleugels en aan een wat geel getinte rand rond de snavel en uiteraard ook aan het gedrag. Ze vliegen nog wat onbeholpen, bedelen om voedsel en worden nog gevoerd, alhoewel dat gebedel niet altijd succesvol is. Dit jaar hebben we opvallend veel jonge vogels op de plek in Bakhuizen en het leek me daarom leuk om een overzicht te geven van de juveniele vogels die we daar hebben, voor zover ik ze op de foto heb kunnen krijgen en het verschil met een adulte vogel goed te zien is.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op de vorige blog.

maandag 6 juli 2015

VOGELMOMENT CIRLGORS

Cirlgors,mannetje, Emeberiza cirlus, Cirl Bunting

Cirlgors, mannetje met voer voor de jongen

Cirlgors, juveniel.

Tijdens de vakantie zijn er altijd mogelijkheden om een bijzondere soort te spotten. Dit jaar was het in de Elzas de Cirlgors. Het was een mannetje dat bezig was met het voeren van een drietal jongen die iets verderop in het gras zaten. Leuk om een vogelmoment te wijden aan dit fraaie vogeltje.
Zijn verspreidingsgebied strekt zich uit van Zuid Oost Europa tot een klein puntje in Zuid West Engeland met een noordelijke begrenzing in Elzas/Lotharingen. In het verspreidingsgebied is hij een standvogel, maar de populatie in de noordelijke gebieden loopt wel terug.
In ons land een zeer zeldzame dwaalgast die sinds 1883 slechts 6 maal is waargenomen waarvan de laatste keer in mei 2011 in Zeeland. De kans dat je hem hier dus ziet lijkt mij vrijwel nihil, maar je weet nooit.
Hij is ook nooit broedvogel geweest bij ons want in  “Onze Vogels” van Dr. P.G.B Buekers, de eerste vogelgids van ons land uit 1902, wordt hij omschreven als een vogel die eigenlijk thuis hoort in Zuid-Europa en Klein Azië. Er waren toen wel een aantal waarnemingen bekend in ons land en in België waren nog broedgevallen bekend. Een verklaring voor die aanwezigheid in ons land kon men toen niet geven. Kennelijk bestond het begrip dwaalgast nog niet.
Ook in België is hij geen broedvogel meer, het laatste broedgeval uit 1962 en tegenwoordig moet je dus in ieder geval afzakken tot in de Elzas.
Hij lijkt wat op de geelgors maar zijn zwarte keel en de zwarte streep over het oog vallen meteen op.
Kortom een leuke ontmoeting met een voor ons zeldzame dwaalgast.
 
Iedereen nog bedankt voor alle reacties op de vorige blog over de visdief.