Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 17 augustus 2015

VOGELMOMENT BONTE VLIEGENVANGER

Bonte vliegenvanger, Ficedula hypoleuca, Pied Flycatcher, vrouwtje (2012)

Bonte vliegenvanger, vrouwtje (2015)

Bonte vliegenvanger, vrouwtje (2015)

Wij bivakkeren al tien jaar gedurende een groot deel van het jaar op een prachtige vogelrijke plek in Bakhuizen in het mooie Gaasterland. Ook in deze qua vogels rustige tijd is het hier een drukte van jewelste. We hebben hier zo’n 17 soorten die vaste gast zijn en dan nog een aantal die alleen in het voorjaar of najaar komen. In dit vogelmoment wil ik er een soort uitlichten en dat is de bonte vliegenvanger.
Uit mijn overzichten van de soorten die hier ieder week zijn, blijkt dat de bonte vliegenvanger hier in het begin niet aanwezig was, of ik heb hem niet gezien, maar sinds 6 jaar komt er altijd in week 33 een vrouwtje bonte vliegenvanger langs. Zij is altijd alleen en blijft een paar dagen. Laat zich altijd aan het eind van de middag zien gedurende een korte periode en is dan weer weg. Wel zo opmerkelijk dat een vogelmoment op zijn plaats is.
De bonte vliegenvanger is in ons land aanwezig als broedvogel sinds 1903. Hij overwintert in Tropisch West Afrika ten zuiden van de Sahel. Zij arriveren hier vanaf medio april en vertrekken hier weer vanaf medio juli tot medio augustus. Voor de doortrekkers, die in Scandinavië broeden, ligt die periode wat later. Zij trekken door vanaf eind april en vertrekken vanaf eind augustus tot in september.
Tegenwoordig wordt het aantal broedparen in ons land door SOVON geschat op 14.000 tot 18.000 paartjes. In het recente verleden lagen die aantallen nog hoger. De terugloop wordt wel geweten aan de klimaatverandering waardoor de insecten piek eerder valt en dus voordat zij uit Afrika terug zijn. Omdat het insecteneters zijn is er dus te weinig voedsel beschikbaar. Bonte vliegenvangers broeden vooral in de oostelijke helft van het land met pieken op de Veluwe en de hoge zandgronden in Drenthe. Het is een vogel van beboste streken, tuinen en parken op de hogere zandgronden. Omdat zij graag broeden in nestkasten of oude spechten nesten is het wel een voorwaarde dat die in voldoende mate aanwezig zijn. Volgens de verspreidingskaarten van SOVON komen ze hierin Gaasterland wel voor maar zijn de aantallen gering. Hun broedtijd loopt ongeveer van half mei tot half juni en zij hebben één legsel per jaar met ongeveer 4 tot 7 eieren.
Het is dus niet vreemd dat er hier bij ons een bonte vliegenvanger voorkomt. De voorwaarden voor broeden zijn ook aanwezig, maar dat is volgens mij niet het geval want daarvoor zie ik haar in de verkeerde periode en ik heb hier nog nooit een mannetje en/of jongen gezien. Zij kan vanuit Scandinavië onderweg zijn naar Afrika en hier even wat rust nemen, alhoewel zij dan aan de vroege kant is. Misschien heeft zij ergens anders in ons land gebroed en is zij nu in haar eentje op weg naar een verzamelplaats voor de trek of het is gewoon een single vrouwtje. Ze houdt wel van regelmaat in ieder geval. Ik weet het niet en wacht weer af tot volgend jaar.

Als iemand een verklaring heeft hoor ik het graag.