Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

vrijdag 6 november 2015

VOGELMOMENT STEENLOPER

Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone
Net geland

Mooie stoere steenloper

Een geringd exemplaar op de begroeide stenen

Volop in de wind

Even lekker uitrusten

Slapen bij hoogwater samen met paarse strandlopers

Speurend naar voedsel

Even lekker een bad nemen

Het is weer herfst en dan komen de kustvogels weer meer in beeld. Een daarvan is de steenloper,  een redelijk tamme en gedrongen steltloper met korte rood/oranje pootjes die bij ons weliswaar het gehele jaar te zien is maar toch vooral een doortrekker en wintergast is. Je ziet hem overal wel, meestal in groepjes, aan de kust op pieren, strekdammen en in havens. Zij behoren weliswaar tot de steltlopers maar omdat zij korte pootjes hebben zijn zij gebonden aan een stenige ondergrond en zul je ze dus niet op andere plekken aan de kust aantreffen. De grootste aantallen vind je in de Zeeuwse Delta en het Waddengebied. Bij eb zie je ze foerageren vlakbij de waterrand waar zij onder de losse stenen en het zeewier naar voedsel zoeken. Dat voedsel bestaat uit insecten, krabbetjes en andere schaaldiertjes, maar ze eten ook wel visafval. Daarom zie je ze vaak in havens in de buurt van vissersboten. Als het vloed is rusten ze uit op de stenen vlak boven de waterrand.
Steenlopers broeden in het hoge noorden van Europa. De zuidelijke grens van het broedgebied ligt op de hoogte van zuid Scandinaviƫ. Omdat zij pas broeden van het derde tot zesde levensjaar zijn de steenlopers die hier in de zomer verblijven waarschijnlijk vogels die nog niet geslachtsrijp zijn en dus niet naar het hoge noorden hoeven om te broeden. Zij kiezen ervoor om hier te blijven en een lange reis uit te sparen.
De overwinteraars arriveren hier in juli/augustus en vertrekken weer vanaf april naar de broedgebieden, die voor “onze” overwinteraars veelal in Canada en Groenland zijn.
Zij broeden dus in de poolstreken langs kusten maar ook op toendra’s en kale rotsige vlaktes. Het nest bestaat uit een eenvoudig kuiltje op de grond tussen wat vegetatie. De vier eieren worden door beide partners uitgebroed in circa 23 dagen. Na drie weken zijn de jongen zelfstandig en in die periode worden zij verzorgd door het mannetje en is het vrouwtje al vertrokken.
 
Ik wil hierbij ook weer iedereen bedanken die heeft gereageerd op mijn vorige blog of deze heeft bezocht.
Reacties, vragen en opmerkingen zijn welkom. U kunt ze kwijt op de blog of op mijn emailadres