Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

dinsdag 23 februari 2016

VOGELMOMENT MIDDELSTE ZAAGBEK

Middelste zaagbek ( mannetje), Mergus serrator, Red-breasted Merganser, 
Middelste zaagbek, vrouwtje, kortere kuif en geen scherpe afgrenzing op de hals 

Paartje
mannetje
Grote zaagbek,vouwtje, langere kuif en scherpe begrenzing op de nek
Grote zaagbek, mannetje,
Deze keer aandacht voor de middelste zaagbek. Alhoewel hij het gehele jaar in ons land kan worden gezien is de kans in het najaar en winter veruit het grootst. Als broedvogel is hij met ongeveer 40 paartjes zeer schaars en dan ook nog vrijwel alleen verspreid in de Zeeuwse delta ( 30 paartjes) en op de Waddeneilanden ( 10 paartjes).
In najaar en winter worden de aantallen geschat op ongeveer circa 15.000 exemplaren en in strenge winters kan dat aantal nog groter zijn. Het gaat dan om overwinteraars en doortrekkers uit Scandinavië, IJsland en Nood West Rusland. Zij arriveren eind oktober en zijn in maart weer weg. Ze zijn dan op meerdere plekken in het land te zien maar je moet er wel voor naar de kust want ze verblijven veelal op zee of in havens, soms ook op brak water en zelden of niet in het binnenland. Zaagbekken zijn viseters wat je al kunt afleiden aan hun haaksnavel die ook nog eens een rij kleine tandjes heeft waarmee vis goed kan worden vastgepakt. Naast vis staan ook wel kreeftachtigen op het menu. Als ze in ons land broeden wordt het nest op de grond gebouwd op korte afstand van het water en goed verstopt onder struiken, takken of andere vegetatie. Het legsel bestaat uit 7 tot 14 crèmekleurige eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed in 32 tot 35 dagen. Het mannetje is dan al vertrokken. De jongen verlaten vrij snel het nest en kunnen dan al zelf foerageren. Zij eten dan hoofzakelijk insecten. Ongeveer 60 dagen nadat zij het nest hebben verlaten kunnen zij vliegen.
De middelste zaagbek wordt soms wel verward met de grote zaagbek en dan vooral het vrouwtje  want die lijken het meest op elkaar. Een hulpmiddel bij de herkenning is het leefgebied. De grote zaagbek is vrijwel uitsluitend te zien op zoet water in het binnenland. De meesten op het IJsselmeer maar ook in de duinen, binnenmeren en langs de grote rivieren en daar zie je de middelste zaagbek vrijwel nooit. Qua uiterlijke kenmerken  heeft het vrouwtje van de middelste zaagbek een kortere kuif en de bruine nek heeft geen scherpe afscheiding.
Ter vergelijking heb ik twee foto’s van de grote zaagbek bijgevoegd.

Uiteraard iedereen weer bedankt voor de reacties op de vorige blog over de krakeend. Heb je vragen of opmerkingen stuur gewoon een mail.