Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

woensdag 15 juni 2016

VOGELMOMENT VOGELS IN BAKHUIZEN

Vink, Fringilla coelebs, Chaffinch
Baltsende roodborsten
Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Chifchaff
Fitis, Phylloscopus trochilus, Willow Warbler

Ekster, Pica pica, Magpie
Groenling, Chloris chloris, Greenfinch
Grote bonte specht, Dendrocopus major, Great Spotted Woodpecker

Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock
Juveniele grote bonte specht
Twee groenlingen bij de waterbak
Houtduif, Columba palumbus, Wood Pigeon
Kauw, Corvus monedula, Jackdaw
Juveniele koolmees, Parus major, Great Tit
Mannetje merel, Turdus merula, Common Blackbird
Juveniele pimpelmees, Cyanistes caeruleus,Blue Tit
Ransuil, Asio otus, Long-eared owl
Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove
Winterkoning, Trochlodytes trochlodytes, Winter Wren
Zanglijster, Turdus philomelos, Song Trush
De vaste bezoeker weet wel dat wij een vaste stek hebben op een prachtige plek in Bakhuizen in het schitterende Gaasterland. Een plek die grenst aan een bosrand en dus behoorlijk vogelrijk is. Gedurende het jaar zien wij daar ongeveer 42 soorten, waarbij ik dan de ook de vogels meetel die overvliegen zoals bijv. de grauwe ganzen, boerenzwaluwen, gierzwaluwen en de buizerd.
Het leek mij leuk om in deze blog eens een overzicht te laten zien van de soorten die dagelijks onze plek bezoeken en die ook in de directe omgeving broeden.
In deze tijd van het jaar is het weer druk met alle jongen die uitgevlogen zijn, alhoewel niet van alle soorten deze zo gemakkelijk te spotten zijn. De jongen van de mezen, grote bonte specht en de heggenmus zie je nog wel maar van de andere soorten is het een stuk lastiger.
Ik hoop dat je ervan zult genieten.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op mijn vorige blog over de grasmus. 

woensdag 1 juni 2016

VOGELMOMENT GRASMUS

Grasmus, Sylvia communis, Whitethroat. 
Grasmus zingend op een uitkijkpost
Grasmus in het struikgewas

Deze keer aandacht voor de grasmus. Een zeer algemene broedvogel die qua aantallen een forse groei heeft doorgemaakt. De aantallen worden door SOVON op dit moment geschat op circa 140.000 broedparen. In de jaren 70 van de vorige eeuw was dit nog de helft. Toename van groengebieden met ruige vegetatie heeft ertoe geleid dat het broedgebied enorm is toegenomen. Hij komt voor in allerlei gebieden die voldoende ruig zijn. Dat betekent dat je hem kunt zien in bosranden, meidoornhagen, dichtbegroeide spoorbermen, houtwallen en dichte duindoorngebieden. Op open weidegebieden, heidevelden, bossen en stedelijk gebied zul je hem niet aantreffen. Ik zie ze vooral aan de IJsselmeerkust in gebieden met wat ruige bosschages, maar ook in duindoornruigtes in de duinen bij Zandvoort.
Hij overwintert in de westelijke Sahel in Afrika en arriveert in ons land vanaf april tot medio mei tot begin juni en hij vertrekt weer vanaf eind juli tot in september. Je hebt kortom de beste kans om hem te zien vanaf medio april tot medio juli. In het broedgebied zitten ze vaak te zingen vanuit een hogere uitkijkpositie. Het legsel bestaat uit 4 tot 5 eieren in een goed verstopt nest in lage en dichte struiken of in andere dichte vegetatie. De eieren worden uitgebroed in circa 11 tot 13 dagen en de jongen zijn na circa 12 dagen in staat om uit te vliegen.