Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zaterdag 23 december 2017

VOGELMOMENT WATERSPREEUW


Zwartbuikwaterspreeuw, Cinclus cinclus cinclus, White-throated Dipp

Zwartbuikwaterspreeuw in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Op de uitkijk bij een stuw
Het laatste vogelmoment van dit jaar gaat over de waterspreeuw. In ons land is hij vrij zeldzaam en alleen te zien tijdens de winterperiode. Er worden twee ondersoorten onderscheiden namelijk de roodbuikwaterspreeuw ( britse ondersoort) met een  bruinrode rand onder de witte borst en de zwartbuikwaterspreeuw ( noordelijke variant) met een bruinzwarte rand.  De enkele exemplaren die hier overwinteren zijn afkomstig uit Scandinavië en dus zwartbuikwaterspreeuwen. De roodbuikwaterspreeuw zie je in Midden Europa en Groot Brittannië. Hij leeft altijd in de buurt van r snelstromende beken, rivieren en rotsachtige stroomversnellingen. In Europa dus vooral in Scandinavië en Midden-Europa tot in Zuid België. De enkele exemplaren die hier overwinteren, kun je aantreffen langs snelstromende beken, riviertjes en sprengen in het oosten en zuiden van het land. Hij kiest ook wel voor kunstmatige beken zoals de betonnen beek in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Door kunstmatig hoogteverschil stroomt die vrij snel en je treft hem daar ook wel aan bij de kleine stuwen in de andere kanalen omdat het water daar ook snel stroomt. De foto’s bij dit vogelmoment zijn daar recent gemaakt. Het betreft altijd maar 1 of 2 exemplaren en dan ook nog niet ieder jaar.
Het is een bijzondere vogel omdat hij wordt gerekend tot de zangvogels maar eigenlijk ook een echte watervogel is. Hij loopt niet alleen in het water maar is ook in staat om te duiken en onder water te bewegen, waarbij hij tegen de sterke stroom in kan zwemmen. Door zijn vleugels tegen de stoom in te openen kan hij zichzelf onder water houden. Daardoor is hij uitstekend in staat om waterinsecten en kleine visjes en schaaldiertjes te vangen, maar hij jaagt ook boven water op libellen en vliegen. Uitrusten doet hij op een uitstekende steen of boomwortel.
De waterspreeuw is geen trekvogel maar eerder een standvogel in zijn broedgebied. Enkele exemplaren zwerven na het broedseizoen wat rond en kunnen dan door sterke oostenwind bij ons belanden.
Hij bouwt een koepelvormig nest in oevervegetatie, in holen of achter stenen op een plek waar het water sterk in beweging is en veel ruist. Er zijn zelfs nesten aangetroffen achter watervallen waarbij hij door de waterval heen moet vliegen om bij het nest te komen. Het nest is verder bekleed met dorre bladeren. Er worden vijf witte eieren gelegd die in 15 tot 18 dagen door het vrouwtje worden uitgebroed. Na ongeveer 20 tot 25 dagen kunnen de jongen vliegen en zijn zij in staat om zich in het snelstromende water te redden.
Kortom een mooie en bijzonder vogel die we hier helaas maar heel af en toe zien.

Tot slot wil ik iedereen fijne feestdagen wensen en een gezond, gelukkig 2018 met veel vogelplezier