Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

dinsdag 23 januari 2018

VOGELMOMENT GROTE ZAAGBEK

Grote Zaagbek,Mergus merganser, Goosander. Mannetje

Grote zaagbek, Vrouwtje

Even uitrekken en met de vleugels wapperen

Vrouwtje, Let op de scherpe grens van bruin en wit op de hals.
Als dat meer geleidelijk verloopt is het de middelste zaagbek

vrouwtje. Ook hier zie je mooi de scherpe grens

even de veren poetsen
In deze tijd van het jaar gaat de aandacht uit naar de wintergasten. Hieronder verstaan we de soorten die hier alleen in het winterhalfjaar aanwezig zijn en hier dus niet broeden. De grote zaagbek is zo’n wintergast. Zij arriveren in november en december uit hun broedgebieden in ScandinaviĂ« en Rusland. In maart keren zij weer terug. Een deel trekt door naar het zuiden van Europa maar een kwart van de Noordwest Europese populatie overwintert in Nederland. Je ziet ze vooral op het IJsselmeer ( ruim 60% van de overwinteraars) maar ook in het rivierengebied, de waterleidingduinen en de natte veenweidegebieden kun je ze zien. Op het IJsselmeer verblijven ze vaak ver uit de oevers waardoor je altijd maar enkele exemplaren waarneemt en ze erg moeilijk te tellen zijn. Schattingen van SOVON lopen dan ook uiteen van circa 6000 tot 36000 exemplaren. De soort staat met de status “bedreigd” in de rode lijst van doortrekkers/wintergasten van SOVON. Dit betekent dat de aantallen in ons land behoorlijk afnemen. Die terugloop wordt toegeschreven aan de klimaatverandering. Het blijft warmer in de noordelijke streken waardoor zij minder ver naar het zuiden trekken om te overwinteren.
In tegenstelling tot zijn familielid, de middelste zaagbek, zijn het vooral zoetwatervogels die pas bij heel strenge vorst het zoute water opzoeken. Zij wijken dan uit naar de Delta. Het zijn zeer schuwe vogels die zich niet al te gemakkelijk laten benaderen. Het zijn echte duikeenden die vaak en langdurig duiken. Vaak komen ze dan ook een aantal tientallen meters verder weer boven water.
Hun voedsel bestaat vrijwel uitsluitend uit vis. Zij hebben een opvallende haakvormige getande snavel, waarmee ze prima vis kunnen opduiken. De mannetjes vallen op door hun grote witte lichaam en donkere kop. De vrouwtjes zijn wat kleiner en grijzer maar hebben een prachtig roodbruine kop met een opvallend punkkapsel.
Zij broeden zij in het hoge noorden in de naaldwoudgebieden langs visrijke meren en rivieren. De balts en de paarvorming kunnen al in de winterperiode beginnen. Zij nestelen in boomholtes tot wel 10 meter hoog en maken ook wel gebruik van oude nesten van roofvogels. Zij broeden ok wel wel tussen de oevervegetatie of boomwortels, maar in minder mate. Er zijn wel midden in het bos nesten aangetroffen en dus behoorlijk ver verwijderd van water. Ook dat zijn uitzonderingen. Het legsel bestaat uit 7 tot 14 crèmekleurige eieren die door het vrouwtje worden bebroed in ongeveer 30 tot 35 dagen. De jongen kunnen vervolgens na ongeveer 65 dagen vliegen.

Er werd in het verleden wel op hen gejaagd omdat ze werden gezien als een bedreiging voor de visstand alhoewel dat nooit enig concreet bewijs voor is geleverd.