Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

donderdag 6 december 2018

VOGELMOMENT WITGAT

Witgat,Tringa ochropus,Green Sandpiper

Witgat, foeragerend in een slikgebied

Witgat op de uitkijk

Witgat bij de betonnen beek in de waterleidingduinen

mooi spiegelbeeld

De witgat behoort tot de steltlopers en is een broedvogel van de Taiga’s in ScandinaviĆ« tot in Oost SiberiĆ«. Bij ons wordt hij wel het hele jaar waargenomen maar hij is vooral een trekvogel en een zeer schaarse wintergast. Zij overwinteren in de gematigde delen van West Europa en in Equatoriaal Afrika.
In het winterseizoen kun je hem overal in het land wel waarnemen in moerassige gebieden, kwelders, modderige oevers van meren en rivieren, sloten en beken. Ik heb er vorig jaar nog een gezien in de “betonnen beek” in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De aantallen zijn echter gering en dus is de trefkans laag. Je ziet ze meestal alleen en zelden in groepjes. Qua aantallen wordt er in de net verschenen vogelatlas van SOVON uitgegaan van 1000 tot 1500 overwinteraars in het gehele land. Een aantal wat redelijk stabiel is dan wel een heel licht stijging vertoont. Buiten die periode zijn de aantallen nog kleiner. Hun voedsel bestaat uit insecten en allerlei waterbeestjes zoals visjes, slakjes, zoetwatergarnalen en wormen. In de droge delen van het land zul je hem dus niet tegenkomen.
In het broedgebied verblijven zij in open bosland bij water en in natte bossen. Zij bouwen hun nest in een boom en maken wel gebruik van oude nesten van andere vogels zoals de houtduif of een lijstersoort.
Zij broeden vanaf april en het legsel bestaat uit 3 tot 4 eieren die door beide ouders worden uitgebroed in circa 22 dagen. Na ongeveer 28 dagen vliegen de jongen uit.
In het veld kan hij wel verward worden met de bosruiter, maar die staat hoger op zijn poten en heeft een kortere snavel, of met de tureluur maar die is veel groter, heeft rode poten en een ruimer gespikkelde borst.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op de vorige blog. Vragen en opmerking zijn van harte welkom, zowel hier op de blog maar je kunt ook rechtstreeks mail