Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

woensdag 12 juni 2019

VOGELMOMENT APPELVINK

Appelvink, Cocothraustes cocothraustes, Hawfinch.
Hij heeft nog de resten van een zonnebloem in zijn snavel.

Appelvink, mannetje

Speurend in de lijsterbes

Even een slokje drinken, maar wel alert blijven

De appelvink is een vrij grote en stevige vogel die daardoor vrijwel direct opvalt als je hem ziet. Als dat het geval is op de voedertafel of in de tuin tussen andere vinken en groenlingen zie je dat hij beduidend groter is. Het kleurenpatroon van mannetje en vrouwtje is hetzelfde maar de kleuren van het vrouwtje zijn een stuk bleker en valer.
Hij is een broedvogel van bosrijke gebieden en dan vooral van oudere en grote gemengde bossen en loofbossen. De grootste aantallen tref je aan in de bossen op de Veluwe, Achterhoek, Twente en het Friese Woudengebied. In overige bosrijke gebieden zijn de aantallen aanzienlijk minder.
Omdat bossen steeds ouder worden en een meer gemengd karakter krijgen zijn de appelvinken spectaculair in aantal toegenomen. De bossen in Flevoland zijn daar het meest duidelijke voorbeeld van.
Appelvinken zijn in principe standvogels die na de broedtijd wel wat rondzwerven maar wel in ons land blijven. Een klein aantal trekt wel richting Zuid Europa in de periode van september tot november. In die periode is er ook wel sprake van een doortrek van appelvinken uit Oost-Europa maar die aantallen zijn sterk wisselend. Vanaf medio februari tot medio april keren zij weer terug.
In de winter zie je de appelvinken in voedselrijke gebieden zoals tuinen, parken en stedelijke gebieden, maar ook dan vooral in de oostelijke helft van het land. Een voedertafel is dan een aantrekkelijke plek.
Hun voedsel bestaat uit steenvruchten en dan vooral van de wilde kers, sleedoorn, pruim en braam. Door hun sterke en stevig snavel zijn zij in staat de harde stenige pitten te breken. In de winter zijn zij in de tuin gek op zonnebloempitten en eten zij de harde zaden die door andere vogels worden overgeslagen.
Zij bouwen hun nest hoog in een boom en daarin worden 4 tot 6 eieren gelegd die in circa 12 dagen door het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen vliegen dan vervolgens na circa 12 dagen uit. Vaak worden er twee legsels per seizoen uitgebroed.