Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

woensdag 15 januari 2020

Wilde Eend

Paartje wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard

Twee woerden lekker in het zonnetje

Vrouwtje wilde eend

Mannetje in de rui, een kwewtsbare periode

vrouwtje in het zonnetje

Een dobberende woerd

De eerste blog van dit jaar gaat over de wilde eend omdat 2020 is uitgeroepen tot het jaar van de wilde eend. Hij is misschien wel de meest algemeen voorkomende en meest bekend eendensoort van het land. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Juist omdat hij zo gewoon is hebben we nauwelijks door dat de aantallen gestaag teruglopen. Sinds 1990 is circa 30% van de broedpopulatie verdwenen volgens de cijfers van SOVON ( De landelijke organisatie die de ontwikkeling van de nederlandse vogelstand bijhoudt). Een daling die ook is vastgesteld bij de winterpopulatie, die bestaat uit de nederlandse broedvogels en wintergasten uit het Noord Europa. Uit eerder onderzoek is niet af te leiden dat de oorzaak gevonden kan worden in een verhoogde sterft van volwassen vogels of een afname van het broedsucces. Bedoeld wordt dan het aantal kuikens dat dat daadwerkelijk volwassen wordt. Over de overleving van de kuikens is echter nauwelijk iets bekend. Daarom is 2020 uitgeroepen tot jaar van de Wilde Eend waarin met name naar de ontwikkeling van de kuiken zal worden gekeken. SOVON gaat daarom expliciet onderzoek doen naar de wilde eend waarbij dan met name de ontwikkeling van de kuikens zal worden nagegaan en hoe de aantallen volwassen mannen en vrouwen zich verhouden. Hopeloijk gaat het genoeg informatie opleveren om conclusies te trekken die basis kunnen zijn voor maatregelen.