Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

woensdag 11 juni 2014

VOGELMOMENT KLUUT

Deze keer staat de Kluut centraal in het vogelmoment. Een prachtige elegante witte steltloper met een karakteristieke lange omhoog gebogen snavel. Hij is bij ons het gehele jaar aanwezig en dan vooral langs de kust en de daaraan grenzende natte gebieden. Omdat ze zowel in zout als brak water kunnen leven komen ze ook voor in het binnenland, maar dan wel bij rivieren, plassen en meren en in veel kleinere aantallen dan in de kustgebieden. De huidige broedpopulatie wordt door SOVON geschat op circa 10.000 broedparen. De aantallen nemen gelukkig toe  omdat de kluut profiteert van  de vele natuurbeschermingsprojecten in het waddengebied, de Zeeuwse Delta en aanleg/verbetering van natte gebieden. Dat is van belang omdat ons land voor de kluut een essentieel broedgebied is. Circa een kwart van de Europese broedvogelpopulatie broedt in ons land en daarvan nemen het Waddengebied en de Zeeuwse Delta samen 95% voor hun rekening.
Hun voedsel bestaat uit insecten, kreeftjes, garnalen, wormen en allerlei andere ongewervelden. Zij vangen hun prooien op de tast door, al lopend, met hun snavel heen en weer gaande bewegingen te maken en zo de prooien eruit te filteren. Zij kunnen ook zwemmend foerageren en dan grondelen ze net als een eend, maar dat zie je ze minder vaak doen.
Zij broeden langs ondiep water of op kleine pollen en eilandjes in het water. Het nest is gebouwd van allerlei plantaardig materiaal en bevindt zich tussen lage vegetatie. Alhoewel de kluut geen typische koloniebroeder is worden de nesten toch vaak bij elkaar in de buurt gebouwd, maar niet zo dichtbij elkaar als je ziet bij meeuwen en sterns. Kortom ze willen wel wat ruimte hebben.
Het legsel bestaat uit 3 tot 4 eieren die door beide ouders worden uitgebroed in ongeveer 25 dagen. De jongen verlaten direct het nest na het uitkomen en kunnen dan ook zelf foerageren. De ouders blijven wel in de buurt om ze te beschermen omdat ze pas na vijf tot zes weken kunnen vliegen. In tegenstelling tot andere steltlopers blijven ze nog wel langere tijd als familie bij elkaar.

In het najaar trekken onze broedvogels vrijwel allemaal naar het zuiden om te overwinteren aan de kusten in Zuidwest Europa of de Noordwestkust van Afrika. Zij keren dan in maart/april weer terug naar de broedgebieden. Vanaf augustus trekken er nog veel kluten vanuit ScandinaviĆ« en Noord Duitsland over ons land en sommigen daarvan blijven hier ook wel overwinteren. In het najaar en de winter zie je ze dus wel maar dan eigenlijk alleen in het Waddengebied en Zeeland. Omdat ze elkaar dan vaak wel opzoeken zie je wel grotere groepen die dan vaak prachtige “klutenwolken” kunnen vormen als ze opvliegen.

Ik wil iedereen weer bedanken voor de reacties op mijn vorige blog over de veldleeuwerik. Deze is de laatste voor de vakantie, dus het duurt weer even voor er een nieuw vogelmoment verschijnt.
Alle lezers in ieder geval een prettige vakantie toegewenst.