Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 20 maart 2017

VOGELMOMENT HEGGENMUS

Heggenmus,Prunella modularis, Dunnock
Heggenmus zingen op de top van een duindoorn in het vroege voorjaar


Als een specht tegen de stam op zoek naar insecten

Altijd alert blijven op je omgeveing

Foeragerend op het gras onder de pruimenboom

Zijn favoriete uitkijkpunt

Daarom heet hij heggenmus

In het ondergaande zonnetje

Juveniel

Met een snavel vol eten voor de jongen

Op de voederplank
De heggenmus is een van de meest algemene broedvogels van ons land en met zo’n 250.000 broedparen ( bron: SOVON) ook nog eens talrijk. Hij gaat al broeden in april zodat er grote kans is dat je hem kunt zien in je tuin als hij een nest aan het maken is. Tegelijk is hij onbekend omdat hij zo weinig opvallend is. Bij een snelle observatie lijkt hij wat op de huismus maar als je beter kijkt zie je toch dat hij wat slanker is, een spitsere snavel heeft en een meer grijze kop. Hij heeft echter een meer verborgen leefwijze onder struiken en begroeiing. Je ziet hem vaak als een muis over de grond scharrelen waar hij zijn voedsel zoekt dat bestaat uit allerlei geleedpotigen zoals spinnen, kevers, en rupsen. In de winter wordt het menu aangevuld met zaden en is hij ook op voedertafels te vinden. Over het algemeen leeft hij solitair. De mannetjes en vrouwtjes zijn vrijwel identiek. Hij zingt vaak vanuit een hogere positie en dan is hij mooi te zien.
Je komt hem in het hele land tegen, met uitzondering van de grote agrarische kleigebieden in het noorden van Friesland en Groningen. Hij leeft in kleinschalig landbouwgebied, bossen, parken, tuinen, houtwallen en overige bosrijke gebieden en duinen. Nederlandse broedvogels zijn ook standvogels. Tijdens de trek zijn hier wel vogels uit Scandinaviƫ en Noord Duitsland die doortrekken naar zuidelijke landen in Europa.
Heggenmussen broeden in struiken en heggen, waarbij het nest meestal op een maximale hoogte van ongeveer 1,5 meter wordt gebouwd. Het vrij grote nest van takjes en een kommetje van mos wordt bekleed met haren en ander zacht materiaal. het legsel bestaat meestal uit 3 tot 6 ongevlekte blauwe eitjes die door het vrouwtje worden uitgebroed in circa 12 dagen. De jongen vliegen na 13 dagen uit. In de paartijd kun je, zelfs in je tuin, heggenmussen soms achter elkaar aan zien rennen als een soort paringsritueel. Het vrouwtje paart vaak met meerdere mannetjes, maar het laatste, vaak sterkste mannetje, wint doordat hij eerst tegen de cloaca van het vrouwtje pikt en zo het sperma van zijn voorgangers verwijderd. Daarna paart hij. Zo is er niet alleen sprake van polygamie maar ook van polyandrie doordat de andere mannetjes wel meehelpen met het grootbrengen van de jongen omdat zij in de veronderstelling verkeren dat het hun jongen zijn. Het vrouwtje heeft zich op deze manier verzekerd van voldoende voedselaanbod voor haar jongen. Er is vaak sprake van twee of drie legsels, waarvan het eerste al in april.

Kortom een leuk vogeltje dat je in ieder tuin kunt aantreffen mits die rommelig genoeg is met voldoende begroeiing en beschutting. In tegenstelling tot het feit dat hij erg beschut leeft, zingt hij zeer uitbundig.


Iedereen weer bedankt voor de reacties op mijn vorige blog over de blauwe reiger.