Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 12 januari 2015

VOGELMOMENT SNEEUWGORS

Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, Snow Bunting, vrouwtje
Sneeuwgors, vrouwtje

Volgens de kalender is het winter en daarom leek het mij leuk om het eerste vogelmoment van 2015 te wijden aan de Sneeuwgors. Een vogel met het formaat van een huismus die bij ons een echte wintergast is. Zij arriveren op zijn vroegst in september maar de meeste in november. Zij trekken door of overwinteren hier en vertrekken dan weer vanaf februari tot in maart.
Ze laten zich gemakkelijk benaderen en je kunt ze vooral aan de kust zien. Er zijn ook wel waarnemingen uit het binnenland maar die zijn zeldzamer, alhoewel ze daar in vroeger jaren ( eerste helft vorige eeuw) vaker voorkwamen. Ze foerageren vaak in groepjes op het strand, in kweldergebieden en bij pieren. Hun voedsel bestaat uit allerlei zaden, maar in het broedseizoen wordt dat dieet aangevuld met insecten. Ze vallen gemakkelijk op door hun wat rusteloze gedrag en de goed zichtbare witte kleur bij opvliegen. In Rusland worden de groepen sneeuwgorzen daarom ook wel sneeuwvlokken genoemd omdat zij op een sneeuwbui lijken als zij in grote aantallen op de velden neerstrijken. De aantallen zijn bij ons in de winter echter niet zo groot.
Van de zangvogels broedt de sneeuwgors het meest noordelijk tot vlakbij de Noordpool. In het boek “onze Vogels” uit 1902 wordt gesteld dat hij voorbij de 65ste breedtegraad broedt of, zoals er letterlijk staat. “Zoover poolvaarders doordrongen vonden zij, in den zomer, dezen vogel nog”. Hij broedt in het hooggebergte op kale hellingen of langs rotskusten en dan vaak op de hoogte van de sneeuwgrens. Hij begint met broeden in juni en alhoewel sneeuwgorzen vaak in groepsverband leven zijn het geen koloniebroeders. Het legsel bestaat uit 5 of 6 roodgespikkelde blauwachtige eieren in een goed verborgen holte in de rotsen of tussen stenen. Zij worden door het vrouwtje in circa twee weken uitgebroed en de jongen verlaten al na 8 tot 10 dagen het nest en dan duurt het nog een aantal dagen voordat zij kunnen vliegen. Er zijn soms twee legsels per jaar.

Iedereen weer bedankt voor de reacties. opmerkingen, vragen en suggesties worden zeer op prijs gesteld. Reageer alleen niet op het bericht waarmee je het vogelmoment krijgt toegestuurd maar vanuit het reactievak op de blog zelf of per mail.