Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

woensdag 21 december 2016

KERSTWENS MET WILDE EN KLEINE ZWAAN

Wilde zwaan, Cygnus cygnus, Whooper Swan

Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Tundra Swan

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017. Mijn wensen gaan vergezeld van twee prachtige wintergasten, De wilde zwaan en de kleine zwaan. Echte wintergasten die je hier nu kunt zien. De wilde zwaan is wat minder talrijk en zie je in Flevoland, randmeren, groet rivieren, Wieringer,eer en de Waterleidingduinen.
De kleine zwaan is talrijker en zie je veel in de randmeren, Wieringermeer en de waddenkust.
Het zijn lastig uit elkaar te houden soorten maar ik hanteer altijd een ezelsbruggetje: Kleine zwaan met klein geel en de wilde zwaan met groot geel. Bij hem loopt het geel op de snavel verder door.
Ik hoop dat je ze kunt spotten en ik wens iedereen veel prachtige vogel- en natuurmomenten in 2017.

vrijdag 2 december 2016

PADDENSTOELEN

Vliegenzwam, symbiose met berken

Aardappelbovist, symbiose met loofbomen ( vaak eiken)
Aardappelbovist
Gele knolamaniet, symbiose met loofbomen in bossen
Gele knolamaniet

Parelstuifzwam, op dood organisch materiaal (sapotroof)

Grote parasolzwam, bermen, open gebied ( sapotroof)
Geweizwam, zeer klein op verrot hout ( sapotroof)
Tonderzwam, parasiet op loofbomen.
Ook op dood hout (necrotoof)
Judasoor, parasiet op loofbomen, veelal op vlier.
Ook op dode takken (necrotoof)Deze keer weer een blog over paddenstoelen. Het is tenslotte najaar, alhoewel je ze het gehele jaar kunt zien, maar het najaar is wel de beste tijd. Ik heb een aantal soorten op de foto gezet die redelijk algemeen zijn en die je dus overal wel kunt waarnemen. Er is een onderscheid gemaakt naar de verschillende leefwijzen.
Paddenstoelen zijn in feite vruchtlichamen die groeien uit een met het blote oog onzichtbaar dradenstelsel wat het mycelium wordt genoemd en dat op verschillende wijze aan voedsel komt.
Alle paddenstoelen zijn voor wat betreft hun leefwijze te onderscheiden in:
1.       Soorten die leven op dood organisch materiaal oftewel de sapotrofe soorten en
2.       Soorten die leven op andere levende organismen waarbij weer een onderscheid wordt gemaakt in:
-          Soorten die parasitair leven, waardoor de gastheer beschadigd wordt of zelfs afsterft en
-          Soorten die in symbiose leven met hun gastheer, waarbij sprake is van wederzijds voordeel. De paddenstoel onttrekt het noodzakelijke voedsel ( koolhydraten) aan de plant of boom en geeft in ruil water met opgeloste mineralen terug.
In deze blog heb ik van allemaal voorbeelden opgenomen.
Het overzicht begint met een aantal soorten die in symbiose leven met levende planten en bomen. Je vindt ze altijd vlakbij hun gastheer.
Als eerste de paddenstoel der paddenstoelen, de vliegenzwam. Hij is dus een parasiet maar leeft in symbiose met berken en soms dennen.
Ook de aardappelbovist is hiervan een voorbeeld en is zeer algemeen in bossen, parken en tuinen in de directe omgeving van loofbomen.
Vervolgens de gele knolameniet. Deze vind je vaak op droge zandgrond in bossen waar hij samen leeft met loofbomen en soms ook naaldbomen.
Als vertegenwoordigers van sapotrofe soorten heb ik de volgende opgenomen.
De parelstuifzwam. Hij is zeer algemeen en je kunt hem zien in loofbossen maar ook in wegbermen, struiken bij open weilanden, tuinen etc. Hij leeft dus op dood organisch materiaal.
De grote parasolzwam die je vanaf de zomer tot in de herfst kunt aantreffen op open gebied zoals weilanden, wegbermen. Je kunt ze, gelet op hun grootte, niet over het hoofd zien. De doorsnede van de hoed kan wel 25 cm bedragen.
Vervolgens een heel kleine maar wel zeer algemene vertegenwoordiger van deze groep, het geweizwammetje. Ze groeien vaak in groepjes op reeds behoorlijk verrotte boomstronken of boomstammen en je treft ze overal aan waar maar voldoend verrot hout aanwezig is. Dat kan dus in bossen zijn maar zeker ook in stedelijk gebied.
Tenslotte nog een aantal parasitair levende soorten zoals:
De Tonderzwam. Een grote zwam die je het gehele jaar wel kunt zien op allerlei loofbomen. Zelfs op afgestorven stronken kan hij nog best lang leven. Dit worden ook wel necotrofe parasieten genoemd. Zij beginnen hun leven op levend hout maar kunnen dus nog een tijdje leven als de gastheer is afgestorven.
Het judasoor. Ook dit is een parasiet die begint op een levend organisme, veelal een vlierstruik, en die nog een tijdje stand houdt nadat de boom is afgestorven. Hij is zeer algemeen en je kunt hem het gehele jaar zien.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op de vorige blog over de boerenzwaluw.