Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

maandag 8 mei 2017

VOGELMOMENT BRAAMSLUIPER

Braamsluiper, Sylvia curruca, Lesser Whitethroat
Braamsluiper, Sylvia curruca, Lesser Whitetrhroat


Zwartkop, Sylvia atricapilla, Eurasian Blackcap
zwartere kop en veel grijzere onderzijde
Het lijkt mij leuk om deze keer aandacht te schenken aan de braamsluiper. Een vogel die zeer goed verborgen leeft en die je vaker hoort dan dat je hem ziet. Verwacht dus geen serie prachtige foto’s. Zijn zang is vaak alleen te horen vanaf medio april tot begin mei en als de jongen het nest hebben verlaten hoor je vaak een luid getik , dat klinkt alsof er twee steentjes tegen elkaar worden geslagen. Zo makkelijk te herkennen is dat niet. Daarna is hij vrij stil en erg onopvallend.
Hij is familie van de zwartkop en je kunt hem er ook wel mee verwarren, maar de braamsluiper heeft een veel wittere borst en meer grijsbruine bovenzijde.
De braamsluiper is een trekvogel die overwintert in Oost-Afrika. Hij arriveert vanaf medio april en vertrekt alweer vanaf eind juli, maar kan nog tot in oktober worden gezien. Het is een vrij talrijke broedvogel die wijdverspreid over ons land is met de hoogste dichtheden in de noordelijke provincies, op de Waddeneilanden en in de duingebieden. Ondanks die behoorlijke aantallen, 13.000 tot 15.000 broedparen volgens SOVON, wordt hij toch maar weinig gezien. Hij weet zich dus goed verborgen te houden. Hij is een bewoner van dicht struikgewas met doornstruiken, bramen en meidoorns in het boerengebied en in open bosranden met dichte ondergroei. In bewoond gebied zie je hem wel in parken en grote tuinen mits er voldoende dicht struikgewas is.  Zoals voor veel vogels geldt heeft ook de braamsluiper te leiden van ruilverkaveling en intensivering van de landbouw waardoor broedgebied is verdwenen. Hij heeft wel weer kunnen profiteren van toegenomen groen areaal in het bewoonde gebied.
Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit spinnen en insecten zoals kevers, mieren, rupsen, duizendpoten en vliegen. Dat dieet wordt in de herfst ook wel aangevuld met bessen. Zij bouwen hun nest in dicht struikgewas en er worden 4 tot 6 eieren gelegd die door beide partners in circa 11 dagen worden uitgebroed. De jongen blijven nog 12 dagen in het nest voordat zij uitvliegen en daarna worden zij nog drie weken gevoerd door de ouders. Er is één legsel per jaar.

Kortom een leuke vogel als je hem ziet en veel succes met de waarneming. Ter vergelijking met de zwartkop heb ook van hem nog een foto toegevoegd en dan zie je dat deze een veel grijzere onderzijde heeft.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op de vorige blog.