Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

zondag 20 maart 2016

KLEINE STELTLOPERS ZUIDPIER IJMUIDEN


Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin
 
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper, Calidris Alba, Sanderling
Drieteenstrandloper
Kanoet, Calidris canutis, Knot
Kanoet. Zie de wat forsere bouw en de groenige 
Paarse strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper
Paarse strandloper
Steenloper,Arenaria interpres, Turnstone
Steenloper
Scholekster, 
Tureluur,Tringa totanus,Redshank in winterkleedKanoeten op het wad


Nu het voorjaar is begonnen lijkt het mij een mooi moment om de winterperiode af te sluiten met een overzicht van een aantal kleinere steltlopers die je kunt zien aan onze kust en in mijn geval bij de Zuidpier in IJmuiden.
Het gaat om de bonte strandloper, kanoet, steenloper en de paarse strandloper. De eerste drie kun je hier het gehele jaar zien en de paarse strandloper is echt een wintergast en doortrekker. Het najaar en de winter zijn wel de betere periodes om ze te zien omdat ze in het hoge noorden broeden  en niet in ons land. In de zomer zie je ze dus veel minder en het gaat dan om vogels die nog niet broeden.
Ze zijn wat lastig uit elkaar te houden, met name de kanoet, drieteenstrandloper en de bonte strandloper omdat je ze bij ons ziet in hun winterkleed en dat lijkt veel op elkaar. Daarom zie je ze hier allemaal zodat je ze wat kunt vergelijken.
De drieteenstrandloper zie je vaak langs de vloedlijn op het strand en dan rent hij met grote snelheid.
De kanoet is middelgroot en wat plomper, heeft een kortere snavel en wat grijsgroene poten. Op het wad zie je ze vaak in heel grote groepen.
De bonte strandloper is onze meest voorkomende strandloper en ongeveer even groot als de drieteenstrandloper, heeft een iets grotere snavel die ook licht gebogen kan zijn. Hij is minder vaak te zien langs het strand en meer op modderige vlakten en kwelders in getijdegebieden zoals bij de wadden.
De steenloper is het makkelijkst te herkennen aan zijn kleur en aan het feit dat hij altijd te zien is op pieren, dammen en havens waar hij tussen de stenen zijn voedsel zoekt.
De paarse strandloper zie je hier de zomer niet en in de winter vaak samen met steenlopers op met zeewier begroeide dammen en kusten.
Uiteraard zijn dit niet de enige stellopers die je in najaar en winter aan de kust ziet. Ook de scholekster zie je vaak in heel grote groepen en ook de tureluur overwintert in grote aantallen in de kustgebieden. De laatste is dan ook goed waar te nemen in zijn winterkleed da wat grijzer van kleur is. In het voorjaar trekken zij naar de weidegebieden en laagveen-moerasgebieden om te broeden.
In het archief van mijn blog kun je meer informatie vinden over de genoemde soorten.

Iedereen weer bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.