Welkom op de vogelblog van Peter van de BeekOp deze blog plaats ik mijn vogelmomenten.
Dat zijn fotos die ik maak van onze nederlandse vogels en voorzie van een korte eenvoudige toelichting. Het is even een moment om stil te staan bij onze vogels. Je kunt lezen en zien hoe interessant en mooi ze zijn. Daardoor merk je ook dat ze eigenlijk overal om je heen zijn.
Tevens plaats ik informatie over leuke vogelkijkplaatsen.
Ik hoop dat je door deze vogelmomenten bewuster naar vogels gaat kijken
en dat het beginnende vogelaars helpt bij herkenning en kennisontwikkeling.
Als je de vogelmomenten automatisch wilt ontvangen dan kun je je aanmelden met je emailadres.

dinsdag 28 april 2015

VOGELMOMENT VOORJAAR IN BAKHUIZEN

Koolmees, Parus Major, Great Tit tussen de bloesem van de pruimenboom
Heggenmus, Prunus modularis, Dunnock met het verse groen van het gazon als achtergrond
Ekster, Pica pica, Magpie, onder de struiken bij de bosrand
           
               Groenling, Chloris chloris, Greenfinch in de lijsterbes

Houtduif, Columba palumbus, Wood Pigeon, op de houtwal
Fitis,  Willow Warbler, Phylloscopus trochilus
Gaai, Garrulus glandarius, Eurasian Jaw,
Grote bonte specht, Dendrocopus Major, Great Spotted Woodpecker, Mannetje

Grote bonte specht, vrouwtje. Geen rode vlek in de nek
Merel, Turdus merula, Blackbird, vrouwtje
Merel, Mannetje
Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit
Roodborst, Erithacus rubecula, Robin
Tjitjaf, Phyllocopus collybita, Chiffchaff
Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove

Vink, Fringilla coelebs, Common Chaffinch, mannetje

Vink, vrouwtje
Winterkoning, Troglodytes troglodytes, Winter Wren
Zwartkop,Sylvia atricapilla, Eurasian Blackcap


Deze keer een blog over de vogels die ik dit voorjaar al heb gezien op onze plek in Bakhuizen, Gaasterland. Gedurende de periode april tot en met oktober zijn wij veel op onze fraaie plek in Bakhuizen. Gedurende die periode zien wij daar 36 soorten vogels en het leek mij daarom leuk om de soorten die we er dit voorjaar al gezien hebben eens de revue te laten passeren, voor zover ik ze op de foto heb. Daarom moeten jullie de staartmees, het goudhaantje, de zanglijster en de boomkruiper missen.De boomklever is er normaal gesproken ook maar die hebben we vorig jaar niet gezien en ook dit jaar nog niet. Hopelijk komt hij nog.
Als het onderscheid tussen het mannetje en het vrouwtje goed te zien is, heb ik van beiden een foto opgenomen. Bij de grote bonte specht moet je altijd even goed kijken naar de rode vlek in de nek, die aangeeft dat het een mannetje is.
Alle soorten die hier opgenomen zijn broeden ook in de bosrand.
Het gaat deze keer dus over de soorten die we hier vanuit onze luie stoel kunnen zien, alhoewel het maken van de foto’s iets meer moeite kost. Wellicht volgende keer eens een overzicht van alle soorten die hier in de omgeving in de verschillende seizoenen kunnen worden gezien.

Iedereen weer bedankt voor alle reacties op mijn vorige blog over het baltsgedrag van de grauwe gans. Opmerkingen, vragen en reacties zijn altijd welkom via de blog of via de mail.

dinsdag 14 april 2015

VOGELMOMENT BALTS VAN DE GRAUWE GANS

prachtig toch die baltsende grauwe ganzen
Die Grauwe ganzen kunnen ook dansen
karakteristieke baltshouding, maar ze is nog niet onder de indruk
even imponeren
Je moet natuurlijk wel de concurrentie uit de buurt houden
ook op de wal gaat het gewoon door
Mooi stel toch
Karakteristieke baltshouding
Dat kunnen ze ook met z'n twee├źn
Ook hier is ze nog niet echt onder de indruk


Ons land is een ganzenland bij uitstek. Van de overwinteraars zijn de kolganzen en een groot deel van de grauwe ganzen alweer vertrokken naar hun broedgebieden in het noorden. De brandgans is nog in zeer grote aantallen aanwezig en dat kan nog wel tot in mei duren.
In deze blog gaat het nu echter over de grauwe gans en dan vooral over de balts. De grauwe gans wordt namelijk steeds meer een gewone broedvogel in ons land. Door SOVON wordt het aantal broedparen geschat op circa 25.000, maar dat is alweer een gedateerd cijfer. In de nieuwe broedvogelatlas zal ongetwijfeld blijken dat het aantal fors is gestegen. Het lijkt mij dan ook leuk om eens aandacht te schenken aan het baltsgedrag omdat dat best het aanzien waard is. De broedtijd start al in februari en loopt door tot begin mei. De beste tijd om het te zien is echter toch het vroege voorjaar. Je kunt ze dan in hun broedgebied achter elkaar aan zien zitten en soms gaat dat met veel gespetter en lawaai gepaard. Die broedgebieden zijn vooral de natte veenweidegebieden, langs de rivieren maar ook in sloten, plassen en parken.
Het meest karakteristiek vind ik de houding waarbij zij met de hals gestrekt naar voren achter elkaar aan zwemmen of naast elkaar zwemmen. Een houding die ze ook op het land wel aannemen. Er wordt ook regelmatig behoorlijk geïmponeerd en concurrenten worden stevig verjaagd. Als je geluk hebt zie je ze ook wel dansen. Weliswaar niet zo spectaculair als de fuut maar toch wel heel mooi om te zien.
Na de balts en de paarvorming wordt het nest gebouwd onder een struik langs het water, soms op een eilandje of in de rietrand. Meestal broeden zij solitair maar soms ook wel in kleine kolonies.  Het legsel bestaat uit 3 tot 8 eieren die in 28 dagen door het vrouwtje worden uitgebroed. Na 50 dagen verlaten de jongen het nest. Paartjes die dus medio februari zijn gaan broeden zwemmen nu al rond met hun kroost.

ik wil iedereen wee bedanken voor de reacties op de vorige blog.